(Minghui.org)

בית הדין המקומי בעיר ג'ינג-מן ביטל במפתיע את משפטם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג, דקות ספורות לפני שהיה אמור להתחיל. זאת לאחר שהרשויות הבחינו ביותר מ-20 תומכים שהופיעו בבניין בית הדין. מלבד 5 מהם שהם אנשים מבוגרים, כל השאר נעצרו ונותרו כלואים עד כתיבת המאמר.

האנשים שבאו לתמוך היו בעצמם מטרות לרדיפה מפני שגם הם תרגלו פאלון גונג. וגם הם, בדיוק כמו הנאשמים שנעצרו באופן לא חוקי ב-13 במאי השנה, ממשיכים לחשוף את הרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני נגד השיטה הרוחנית.

משפטם של הארבעה עמד להתקיים ב-9 בספטמבר. מתרגלי פאלון גונג רבים התאספו בבניין בית הדין מוקדם בבוקר לאות סולידריות.

עורכי הדין של המתרגלים עמדו מוכנים להגן על זכותם החוקית של לקוחותיהם לחופש אמונה, אבל דקות ספורות לפני תחילת המשפט, הודיעו להם על דחיית השימוע ל-23 בספטמבר.

תומכיהם של ארבעת המתרגלים נעצרו בדרכם חזרה הביתה. קבוצה שלמה של מתרגלים שנסעה באותו אוטובוס הורדה ממנו והמתרגלים נעצרו.

את המעצרים תזמרו הסניף המשטרתי מיואה-ליאנג-הו, משרד ביטחון הפנים ו"משרד 610".

המתרגלים העצורים הוחזקו תחילה במחלקת המשטרה בנפת שאנג-יאנג ולמחרת בבוקר הועברו למרכזי מעצרים מקומיים שונים.