(Minghui.org)

לאחרונה נגזרו על 3 מתרגלות פאלון גונג מהעיר אן-צ'יו תקופות מאסר בכלא ללא עילה חוקית. שלושת המתרגלות החליטו לערער על גזר דינן.

גב' לי שיאן-ג'ן- בת 45 נעצרה ב-18 באפריל 2016 משום ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג. היא נלקחה תחילה למרכז ליו-ג'יה-יאו לשטיפת מוח ולאחר מכן הועברה למרכז המעצרים וויי-פאנג.

ב-17 וב-25 באוקטובר נערכו השימועים במשפט שלה. בני משפחתה לא קיבלו הודעה על השימועים. גב' לי הגנה על עצמה במשפט באומרה ששיחה עם אנשים לגבי הפאלון גונג אינה מנוגדת לחוק. ב-25 באוקטובר גזרו את דינה ל-3 שנים בכלא.

גב' לי גווי-פאנג- נעצרה בביתה ב-25 במאי 2016 על ידי שוטרי מחלקת ביטחון הפנים מאן-צ'יו. השוטרים ערכו חיפוש בביתה והחרימו מדפסת, מחשב וחפצים אישיים. באותו יום הם חקרו גם את בנה בן ה-14 ומנעו מהנער המפוחד ללכת לבית הספר.

גב' לי הועברה תחילה למרכז ליו-ג'יה יאו לשטיפת מוח למשך 20 יום ולאחר מכן הועברה למרכז המעצרים בוויי-פאנג.

ב-31 באוקטובר היא הועמדה למשפט ועורך דינה הפריך את ההאשמות נגדה וכפר באשמתה. ב-14 בנובמבר נגזר דינה ל-3 שנות מאסר.

גב' יאנג שו-הואה- שוחחה עם צעיר על הפאלון גונג ב-5 ביוני 2016. הצעיר הלשין עליה למשטרה והיא נעצרה על ידי שוטרי תחנת משטרת צ'נג-ביי והועברה למרכז ליו-ג'יה-יאו לשטיפת מוח. רשויות המרכז שחררו אותה עקב לחץ דם גבוה.

ב-25 באוגוסט וב-17 באוקטובר נערכו השימועים במשפט שלה. היא הגנה על עצמה במשפט ואמרה שבמסירת עלון מידע על הפאלון גונג אין כל דבר המנוגד לחוק. ב-7 בנובמבר נגזר דינה לשנה אחת בכלא ולקנס של 2,000 יואן.