(Minghui.org)

שימוע על קצירת איברים בכפייה בסין התקיים בפרלמנט הדני ב-8 בדצמבר. את השימוע יזמו מפלגת העם הדנית,  שר החוץ הדני, מפלגת ברית האדומים-ירוקים, והמפלגה האלטרנטיבית. השימוע שנמשך שעתיים היה פתוח לציבור, והקלטת הווידיאו שלו נגישה באינטרנט.

שימוע על קצירת איברים בכפייה בסין התקיים בפרלמנט הדני ב-8 בדצמבר

"זה משהו שאיננו יכולים להתעלם ממנו"

אחד מיוזמי השימוע, קנת קריסטנסן ברת' ממפלגת העם הדני, נשא את נאום הפתיחה. הוא השתמש בדוגמה של תושבת דנמרק ווי דזאי-צ'ון, ששתי אחיותיה נעצרו בסין בשל תרגול פאלון גונג. ברת' תיאר את הרדיפה הברוטלית בסין. שתי האחיות לא הורשו לראות את בני משפחתן, ונלקחו מהן בכפייה דגימות דם, כאלה הנדרשות כשרוצים לבדוק התאמת דם ורקמות לשם לקיחת איברים להשתלה.

בשעה שציין שבשל אינטרסים כלכליים רק מעט מדינות מעזות לאתגר את המשטר הקומוניסטי הסינית, ציין ברת': "אבל זה עניין של אנושיות בסיסית, וזה משהו שאיננו יכולים להתעלם ממנו".

קנת קריסטנסן ברת' ממפלגת העם הדני, נשא את נאום הפתיחה

מר ברת' ציין שגם הפרלמנט האירופי וגם בית הנבחרים של ארה"ב העבירו החלטות נגד קצירת האיברים בכפייה על ידי המדינה עצמה בסין.

כהיסטוריון, ציין ברת' גם ש: "אני רק יכול להשוות את [קצירת האיברים בכפייה בסין] לרצח-העם שבוצע על ידי הנאצים".

אסור שהמסחר יגרום לכך שנתפשר על עקרונות

ניקולאי וילומסן ממפלגת "ברית האדומים-ירוקים" שהדיון הזה יועבר מעבר לפרלמנט הדני. "אין צורך לומר שקצירת איברים מאסירי מצפון בסין מפרה בבירור זכויות אדם בסיסיות, והעמים בכל רחבי העולם חייבים להתנגד לה".

הוא אמר שהקולות נגד זוועות המבוצעות על ידי המשטר בסין היו רמים יותר לפני שסין נכנסה לשוק החופשי. עכשיו הכוח הכלכלי של סין מדכא ביקורות כאלה למרות שהעריצות שם נמשכת. הוא אמר שזה מסוכן עבור הממשלה הדנית להתמקד רק במסחר ולהתעלם מעקרונות.

ראזמוס נורדקוויסט, דובר המפלגה האלטרנטיבית, קרא לחקירות עצמאיות נוספות בנושא. הוא גינה לקיחת איברים ממי שאינו מסכים להיות תורם, והוא מקווה ששר החוץ הדני ינקוט בפעולה הכולל נקיטת אמצעים ברי-ביצוע.

בסוף השימוע, הקריא חבר הפרלמנט ברת' הצהרה משותפת של שלוש המפלגות, הדורשת פעולה חוקתית.

כמו בהחלטות שהועברו על ידי הפרלמנט האירופי ועל ידי בית הנבחרים האמריקני, חברי הפרלמנט הדני קראו גם הם להפסיק את שיתוף הפעולה עם מערכת הבריאות הסינית עד שתהיה שם מערכת תרומות איברים מסודרת ושקופה.

בנוסף לדרישה להפסיק את קצירת האיברים, הם גם האיצו בממשלה הסינית לכבד זכויות אדם בסיסיות ולהפסיק מיד את הרדיפה נגד הפאלון גונג ונגד אמונות רוחניות אחרות וקבוצות אתניות.