(Minghui.org)

הדיווחים שהגיעו היום מסין כוללים מקרי רדיפה שהתרחשו ב-11 ערים או נפות ב-7 פרובינציות. על-פי הדיווח הזה, 6 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך כליאתם. לפחות 15 מהם נעצרו.

פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור, בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

1. בצ'ונג-צ'ינג- המתרגל לי יואן-רונג מת בכלא 2. בעיר שיאן-נינג במחוז הו-ביי- נעצרו 2 מתרגלים 3. בעיר צ'נג-דו במחוז סצ'ואן- נעצר המתרגל פאנג גואנג-שיאו 4. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- נגזרה תקופת מאסר על המתרגל גו-או יון-יינג 5. בעיר לאן-ג'ואו במחוז גאן-סו- התקבל מידע נוסף על מעצרה של המתרגלת ג'או לי 6. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- המתרגלת וואנג ג'ואן נכלאה 7. בעיר וו-האן במחוז הו-ביי- 2 מתרגלים נכלאו 8. בעיר הואה-דיאן במחוז ג'י-לין- נגזרו תקופות בכלא על 4 מתרגלים 9. בנפת פאן-שאן במחוז ליאו-נינג- נעצרו 5 מתרגלים 10 . בעיר ג'י-נינג במחוז שאן-דונג- המתרגל סי שיאנג-צ'או הוכנס למעצר 11. בעיר ג'ואו-קואו במחוז הה-נאן- המתרגל שו ג'יה-בינג הוכנס למעצר 12. בעירג'ין-צ'אנג במחוז גאן-סו- המתרגלת לי ג'ו-פינג הוכנסה למעצר.