(Minghui.org)

ב-21 בנובמבר 2016 נערך בקנברה בירת אוסטרליה שימוע פרלמנטרי על זוועות קצירת איברים בסין. חברי פרלמנט מכל המפלגות השתתפו בשימוע. דיוויד מטאס, עורך הדין המפורסם ודיוויד קילגור, לשעבר מזכיר המדינה הקנדי, השתתפו אף הם.

מר מטאס ומר קילגור הציגו את ממצאיהם בחקירה שנערכת כבר יותר מעשר שנים. הם דיברו על הדו"ח המעודכן שלהם הכולל ראיות חדשות וענו על שאלות של המשתתפים לפרטי פרטים.

באותו היום אחרי השימוע, התכנסו מאות מתרגלי פאלון גונג לעצרת מחוץ לפרלמנט, כשהם פונים בקריאה לפרלמנט להעביר חוק העוזר לעצור את זוועות קצירת האיברים.

עצרת הפאלון גונג מחוץ לבית הפרלמנט

מר מטאס ומר קילגור השתתפו בעצרת, כמו גם מספר חברי פרלמנט

מר דיוויד קילגור, לשעבר מזכיר המדינה הקנדי לענייני אסיה פסיפיק נואם בעצרת

מר דיוויד מטאס עורך הדין הקנדי המפורסם לזכויות אדם נואם בעצרת

חבר הפרלמנט קרייג קלי נואם בעצרת

חבר הפרלמנט קרייג קלי אמר, שבמהלך מסע עסקים בסין לפני שנים גילה שעלוני נסיעה רבים במלונו הכפישו, באנגלית רצוצה, את הפאלון גונג. שנים לאחר מכן, נודע לו הסיפור האמיתי של הפאלון גונג, ומאז ועד היום הוא תומך בצדק למען הפאלון גונג.

הוא אמר שהוא גאה לשמש כיושב ראש משותף לקבוצה פרלמנטרית המתנגדת לקצירת איברים בכפייה, וכי יעשה כמיטב יכולתו לשים קץ לפרקטיקה הזאת. הוא הזכיר שהצעת חוק של שתי המפלגות תעלה להצבעה בפרלמנט בתחילת השנה הבאה.

מר כריס קוקס ומק ג'ונתן אנסטוק תומכים במאמצי הפאלון גונג לעצור את הרדיפה

מר כריס קוקס ציין שקצירת איברים חיים ממתרגלים היא מעשה מזעזע. הוא אינו יכול להבין זאת ומתכנן לשוחח עם נציגו בפרלמנט על איך לעזור לעצור את הרדיפה ואת קצירת האיברים. הוא מייחל לראות מתרגלי פאלון גונג בסין נהנים מאותו החופש וזכויות האדם כמו באוסטרליה.

מר ג'ונתן אנסטוק אמר שהוא תומך לחלוטין, וכי הוא מעריך את ההחלטות שעברו בבית הנבחרים האמריקני ובפרלמנט האירופי נגד זוועות קצירת האיברים. הוא ציין ש"אמת-חמלה-סובלנות" הם ערכים אוניברסאליים שכולם צריכים לקדם ולהגן עליהם.