(Minghui.org)

חדשות היום מסין כוללות מקרי רדיפה שהתרחשו ב-18 ערים או נפות ב-10 מחוזות. על-פי הדיווח הזה, 7 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך כליאתם. לפחות 23 מהם נעצרו באופן בלתי חוקי.

פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

1. בעיר טונג-ליאו במונגוליה התיכונה- המתרגלת ג'אנג פנג-צ'ין והמתרגל ג'ואו באי-הונג עומדים בפני משפט 2. בעיר דה-הווי במחוז ג'י-לין- נעצר המתרגל ג'יאנג יאן 3. בעיר ג'או-דונג במחוז היי-לונג-ג'יאנג- שלוש מתרגלות: יאנג שו-ג'ון, גאו-ג'ינג-יון, הואנג לי-הואה נכלאו 4. בעיר צ'ן-ג'ואו במחוז הו-נאן- נעצרה המתרגלת ג'ו צ'יו-הואה. מקום המצאה אינו ידוע. 5. בעיר לאי-ג'ואו במחוז שאן-דונג- נעצרו המתרגלות דו ג'או-מיי ויאנג שו-קון 6. בעיר צ'אנג-ג'ואו במחוז ג'יאנג-סו- המתרגלת וואנג דואן-פאנג נכלאה 7. בנפת לאי-יואן במחוז הה-ביי- נעצרה רשמית המתרגלת ג'או צ'יו-יון 8. בעיר צ'אנג-צ'ון במחוז ג'י-לין- נעצר המתרגל וואנג צ'ון-הואה. הוא שוחרר מסיבות בריאותיות 9. בעיר ווא-פאנג-דיאן במחוז ליאו-נינג- המתרגלות גאי גווי-מאי ולי צ'נג-מין נכלאו 10. בעיר צ'י-טאי-הה במחוז היי-לונג-ג'יאנג- 5 מתרגלים עומדים בפני משפט 11. בעיר ג'ואו-ג'ואו במחוז הה-ביי- נערכו חיפוש וביזה בביתו של המתרגל הה יו-ליאנג 12. בעיר צ'אנג-צ'ון במחוז ג'י-לין- המתרגלת גאו ג'י-פינג נכלאה 13. בעיר יאן-טאי במחוז שאן-דונג- המתרגלת יו שיו-הואה והמתרגל ליו וויי-וויי נכלאו 14. בעיר שין-ג'י במחוז הה-ביי- המתרגלת ג'אנג לינג נכלאה והוחרמו דברים מביתה 15. בעיר שו-צ'אנג במחוז הה-נאן- נעצרו 3 מתרגלות ומקום המצאן אינו ידוע 16. בעיר שן-יאנג במחוז ליאו-נינג- המתרגל לי לי-מינג נכלא 17. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- נעצרה המתרגלת שיאו-הונג 18. בעיר דא-ליאן במחוז ליאו-נינג- נעצרה המתרגלת וואנג ג'י-שיה 19. בעיר פו-שין במחוז ליאו-נינג- המתרגלת יו-שיה הועברה למרכז המעצרים שין-די 20. בעיר פנג-ג'ואו במחוז סיצ'ואן- נערכו חיפוש וביזה בביתו של המתרגל שיונג הווי-יי. השוטרים הכו אותו במהלך חיפוש שנערך על גופו. הוא שוחרר באותו היום 21. בעיר טיאן-ג'ין- נערכו חיפוש וביזה בביתו של המתרגל ג'ונג