דיווח ראשון:

ארבע תושבות העיר דא-ליאן, פרובינציית ליאו-נינג, נכלאו בכלא הנשים של ליאו-נינג בשל סירובן לוותר על התרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

גב' ג'אנג וון-הונג - נעצרה ללא עילה חוקית ב-19 באוגוסט 2015 ויותר מאוחר נשפטה ונגזרו עליה 3 שנות מאסר. היא הועברה ב-27 בספטמבר 2016.

גב' שו שיו-יאן - נעצרה ללא עילה חוקית ב-20 באוקטובר 2015 ויותר מאוחר נשפטה ונגזרו עליה 4 שנות מאסר. ערעור שהגישה לא התקבל, והיא נלקחה לכלא ב-12 ביולי 2016.

גב' גאו פו-לינג וגב' גה פיי-יינג - נעצרו יחד ללא עילה חוקית ב-27 בפברואר 2015 ונשפטו ב-5 באוגוסט אותה שנה. גזר הדין הגיע כמה חודשים לאחר מכן: גב' גאו קיבלה 4 שנות מאסר, וגב' גה – 3 שנות מאסר. הן הועברו לכלא ב-23 באוגוסט 2016.

דיווח שני:

ארבעה מתרגלי פאלון גונג מהעיר דא-ליאן נשפטו לאחרונה ללא עילה חוקית ונשלחו למאסר. שמות המתרגלים: גב' צ'ו גווי-שיאן – מורה בקולג' הפיננסי בדא-ליאן. היא נעצרה ללא עילה חוקית בדצמבר 2015 ונשפטה ל-4 שנות מאסר. בני משפחתה לא יודעו על משפטה. מאז נובמבר 2016 היא כלואה בכלא הנשים של ליאו-נינג. מר ליו שאן – מורה במכון לשפות זרות בדא-ליאן. הוא נעצר ביחד עם אשתו ללא עילה חוקית. מפתח ביתם נלקח מהם וביתם נהפך ונבזז. הוא נשפט ל-3 שנות מאסר והוכנס לכלא באפריל 2016. מר וו ג'או-ג'ואו – נעצר ב-25 במאי 2015 ללא עילה חוקית. הוא נשפט ל-3 שנים והוכנס לכלא ביוני 2016. גב' ליו יו-מיי – נעצרה ב-1 בינואר 2016 בשעה שהדביקה פוסטרים ליידע את הציבור בסין על אלפי התלונות הפליליות הנשלחות לבית המשפט העליון בסין על ידי מתרגלי פאלון גונג שנפגעו מהרדיפה במהלך 17 השנים האחרונות. מושא התלונות הפליליות הוא ג'יאנג דזה-מין, יו"ר לשעבר של המפלגה הקומוניסטית הסינית ונשיא סין, אשר יזם ותחזק את הרדיפה. היא נשפטה ל-3.5 שנות מאסר והוכנסה לכלא שן-יאנג ב-15 בנובמבר 2016.