(Minghui.org)

מאז נגזרו עליו ב-2013 חמש שנות מאסר בכלא הו-לאן בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, מר ג'אנג ג'ין-קו נחשף שוב ושוב לעינויים שהותירו אותו משותק. מצבו ממשיך להתדרדר.

רשויות הכלא מכחישות כל התעללות כלפיו ומאיימות על משפחתו שלא תחשוף את מצבו ברבים. "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") סירב לחקור את תלונת המשפחה.

מתרגל הפאלון גונג ג'אנג ג'ין-קו

אמו של ג'אנג ביקרה אותו בכלא באוקטובר ובנובמבר 2015. שני אסירים הסיעו אותו בעגלה עם גלגלים, והיה עליהם לתמוך בו ולהושיבו בכיסא. ג'אנג לא יכול היה להרים ראש או זרוע. אחד האסירים החזיק עבורו את אוזניות הטלפון. בראותו את אמו מעבר לזכוכית, זלגו דמעות על לחייו. הוא ניסה לדבר, אבל לא הצליח להשמיע קול. אחד האסירים הסביר שהוא אינו יכול ללכת בעצמו מפני ששרירי רגליו התנוונו. הוא אינו יכול לדבר ואוכל מעט מאוד.

כשניסה לדבר, נראה שסבל מכאבים חמורים. אמו הבחינה בתחבושת על האצבע המורה של ידו השמאלית. היא ביקשה ממנו להניד בראשו אם הוכה והוא ניסה להניד ראשו קלות. אחרי 10 דקות הוא התעלף וזה קרה מספר פעמים במהלך הביקורים האחרונים של המשפחה. בביקורים קודמים, כשהיה עוד מסוגל לדבר, סיפר לאמו שהוכה.

האם הייתה מודאגת מאוד לחייו ופנתה ל"משרד 610" המקומי לדרוש את שחרורו. היא התחננה ובכתה מול בכירי המשרד, אך הם רק צעקו עליה כשהם דוחפים אותה החוצה משם.

בנובמבר 2015, חסרי אונים ומיואשים, כשלא נותרו בפניהם ברירות אחרות, הצטרפו בני המשפחה לשתי משפחות נוספות של מתרגלים כלואים בהגשת תביעה נגד משרד הנהלת בתי הכלא ברמת הפרובינציה. נאמר להם שהתלונה תועבר לטיפול ולחקירה ב"משרד 610". מאוחר יותר הם הגישו גם תביעות משפטיות למשרד התביעה.

באותו יום אחר הצהריים, כשהגיעו המשפחות לביקור בכלא, שללו מהם את זכות הביקור. כשביקשו הסבר לכך, אמר להם אחד השוטרים במקום: "אינכם יודעים מה עשיתם שגרם לכך?" המשפחות נוכחו שהייתה זו נקמה על התביעות שהגישו למשרד ההנהלה של הכלא.

לאחר מכן צלצלו בני משפחתו של ג'אנג לבכיר במשרד הפיקוח של בתי הכלא ונאמר להם על ידו: "השלמתי את החקירה. בזבזתם יומיים מזמני מפני שההאשמות שלכם אינן נכונות כלל. ג'אנג ג'ין-קו נישא על עגלה מפני שלא רצה ללכת בעצמו. אמנם הוא לא יכול היה להרים את ראשו, אבל זה לא נגרם ממכות או התעללות. אלה הן האשמות שווא ואני יכול להודיע למשטרה המקומית לפעול נגדכם עקב כך".

בדצמבר 2015 אחד הבכירים ממשרד הפיקוח של כלא הו-לאן צלצל למשפחתו של מר ג'אנג וחזר על טענתם שמעולם לא הכו אותו.

מאמרים קודמים על ההתעללות המתמשכת במר ג'אנג ניתן למצוא באתר מינג-הווי בעברית בקישורים הבאים: מר ג'אנג ג'ין-קו שנכלא לחמש שנים עקב אמונתו עונה בכלא עד שנעשה אילם ג'אנג ג'ין-קו במצב קריטי עקב עינוייו במרכז המעצר יי-לאן – המשפחה לא מורשה לראותו אם שהותר לה לראשונה לבקר את בנה בכלא זועזעה לראותו אחרי שנה של עינויים