בכתבה זו אנחנו מביאים סלקציה של 25 ברכות שנשלחו ממתרגלי פאלון דאפא מסין מתרגלים מסין מאחלים למאסטר המכובד יום הולדת שמח וחוגגים את יום פאלון דאפא העולמי
למאמר המקורי באנגלית

ברכות נוספות שנשלחו למאסטר לי הונג-ג'י ממתרגלים ומתומכי פאלון דאפא מסין

Falun Dafa Practitioners from Heilongjiang Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Jinan City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners Illegally Detained in China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Revered Master a Happy Birthday (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (34 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tianjin Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanghai Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qingdao City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Qiqihar City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Various Professions Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (28 Greetings)

Supporters of Falun Dafa Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Revered Master a Happy Birthday (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Fujian Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hunan Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (23 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Liaoning Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangdong Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (25 Greetings )

Falun Dafa Practitioners from Jilin City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (24 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Tangshan City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Harbin City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (20 Greetings)

Young Practitioners Respectfully Wish Revered Master a Happy Birthday and Celebrate World Falun Dafa Day (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from the Chinese Education System Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (34 Greetings)

Falun Dafa Practitioners in the Countryside Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Revered Master a Happy Birthday (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Weifang City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (27 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Hubei Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (20 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Gansu Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Shanxi Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Inner Mongolia Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (19 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Langfang City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (26 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Guangzhou City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (25 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Zhangjiakou City Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (21 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (31 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (30 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from China Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (32 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Beijing Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (22 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Various Professions Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (28 Greetings)

Falun Dafa Practitioners from Yunnan Province Celebrate World Falun Dafa Day and Respectfully Wish Master Li Hongzhi a Happy Birthday (20 Greetings)