(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג יאנג שו-ג'ון מצ'י-צ'י-האר הייתה כלואה בעבר במשך 10 שנים, ועתה שוב גזרו עליה שלוש וחצי שנות כליאה. זאת מפני שהגישה תביעות משפטיות נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור הסיני לשעבר, שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג ובכך גרם לכליאתה ולעינויים שעברה.

גב' יאנג הייתה כלואה פעמיים בעבר בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג. ב-1999 גזרו עליה שנת מאסר, וב-2004 12 שנים. במהלך כליאתה בפעם השנייה הלעיטו אותה בסמים בלתי ידועים שגרמו לה לשיתוק ביד וברגל.

היא נעצרה בפעם השלישית בדצמבר 2015 והועמדה למשפט ב-12 באפריל 2016. עקב שמירה הדוקה, נכחו במשפט רק כתריסר אנשים, וביניהם בנה וארוסתו.

עם פתיחת השימוע הקריא התובע את רשימת "הפשעים" שכביכול ביצעה, וביניהם שהגישה 6 פעמים תביעות משפטיות נגד גי'אנג, שגרם לרדיפתה במשך שנים.

כשנשאלה על ידי השופט המכהן במשפט מדוע תבעה לדין את ג'יאנג, ענתה גב' יאנג שג'יאנג רדף את מתרגלי הפאלון גונג ויזם קצירת איברים בכפייה ממתרגלים. היא הדגישה שג'יאנג עבר על החוק בכך שהפר את זכותה החוקתית לחופש אמונה.

השופט הפסיק אותה אין ספור פעמים כשדיברה על התועלות בתרגול פאלון גונג. ההליך המשפטי הופסק מיד לאחר מכן בנעילת הישיבה.