(Minghui.org)

תובע במשרד התביעה בהה-ביי סירב להגיש כתב אישום נגד תושב מקומי, לאחר שהמשטרה לא הצליחה להגיש ראיות מספקות לתמוך בהאשמות נגדו. המשטרה ניסתה להביא את יאנג ג'יאן-פינג למשפט על בסיס הסעיף "עשה שימוש בכת כדי לחתור תחת אכיפת החוק", אמתלה סטנדרטית בה משתמש המשטר הסיני כדי לעצור או לכלוא מתרגלי פאלון וגנג.

עורך דינו של מר יאנג אמר לאחר שחרורו: "זה היה מקרה נדיר מאוד במשרד התביעה הזה, שביטל האשמות נגד מתרגל פאלון גונג, במיוחד אחרי שנעצר רשמית. אני שמח שבמקרה הזה, התובעים הלכו אחר מצפונם במקום ללכת בצורה עיוורת אחרי מדיניות הרדיפה הכלל ארצית".

נעצר בשל מימוש זכותו החוקתית

ברגע שנודע על מעצרו, פנו בני משפחתו של מתרגל הפאלון גונג גיאנג ג'יאן-פינג עם מתרגלים נוספים לתחנת המשטרה לבקש את שחרורו. תרגול בפאלון גונג אינו מפר את החוק בסין, וחופש האמונה מוגן על ידי החוקה.

אבל השוטרים הודיעו למשפחה שהתיק של יאנג הועבר כבר למשרד התביעה והוא בתהליך החלטה אם להאשים אותו או לא.

שחרור רק לאחר 5 חודשים

בני משפחתו של יאנג, תומכים ועורך דינו המשיכו לחפש דרך לשחרר אותו. במשך חמשת החודשים לאחר המעצר, החזיר משרד התביעה פעמיים את התיק למשטרה בדרישה להוסיף ראיות.

השוטרים לא הצליחו לספק ראיות כלשהן המראות שמר יאנג גרם נזק כלשהו לאנשים ולחברה ככלל.

רק ב-30 במארס 2016, חמישה חודשים לאחר שנעצר, שוחרר מר יאנג מחוסר הוכחות מספיקות.