(Minghui.org)

מיד לאחר שחרורה מהכלא, ניסו הרשויות המקומיות לקחת את מתרגלת הפאלון גונג צ'ן יו-פנג למרכז שטיפת מוח.

גב' צ'ן, משן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג, הייתה כלואה במשך 4 שנים בכלא הנשים הידוע לשימצה מא-סאן-ג'יאה, בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי.

עם שחרורה מהכלא ב-14 באפריל השנה, במקום לפגוש במשפחתה הממתינה לה, המתינו לה שוטרים ובכירים מה-PLAC – הוועדה הפוליטית-משפטית, שניסו לקחת אותה למתקן לשטיפת מוח – צורה של כלא בלתי חוקי שבדרך כלל כולאים ומענים בו מתרגלי פאלון גונג.

גב' צ'ן ומשפחתה התנגדו לניסיון לקחת אותה למרכז שטיפת המוח. בנה טען שהם חייבים לקחת אותה לבית החולים. אביה אמר שהיא לא ביצעה כל פשע מלכתחילה ואין כל סיבה שתיעצר שוב. אחרי שעה של וויכוחים אפשרו לה לחזור הביתה.

[הערת מערכת: זוהי תופעה רווחת לעצור מחדש את מתרגלי הפאלון גונג ביום שחרורם מהכלא ולחטפם למרכז לשטיפת מוח כדי בכל זאת להצליח לשבור את רוחם ולגרום להם לוותר על הפאלון גונג].

מעצר ושנות מאסר לשני בני הזוג ללא עילה חוקית

בעלה של גב' צ'ן, גם הוא מתרגל פאלון גונג. בני הזוג ואורחת נעצרו ב-15 באפריל 2012 בביתם על ידי 8 שוטרים.

ביולי 2013 נגזרו על גב' צ'ן 4 שנים בכלא ועל בעלה 4 וחצי שנים.

עינויים והשפלה במחנה עבודה

גב' צ'ן נעצרה מספר פעמים בשל תרגול בפאלון גונג. היא הייתה כלואה במחנה העבודה בכפייה לנג-שאן, במרכז לשטיפת מוח ג'אנג-שי ובמחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה, כולם בשן-יאנג שבצפון מזרח סין.

בהיותה במתקני הכליאה האלה, השוטרים הכו אותה, תפסו בשיערה והטיחו את ראשה בקיר, שפכו מים לתוך אוזניה, מנעו ממנה שינה במשך 10 לילות ואילצו אותה להקשיב ללא הרף להרצאות במרכז לשטיפת מוח כדי שתוותר על הפאלון גונג. כמו כן סירבו לתת לה תחבושות סניטריות בתקופת המחזור שלה, אספקה שהייתה מרוכזת בהוראת הסוהרים בידי אסירות. בכל חודש היא דיממה סביב מבלי יכולת לעצור זאת.