(Minghui.org)

בערב הפאלון דאפא העולמי החל ב-13 במאי יצאו 13 מתרגלי פאלון גונג לתלות שלטים במחוזות ובכפרים, כדי לחגוג את יום הפאלון דאפא, וכדי ליידע את התושבים במאמצים הנעשים בכל רחבי העולם להעמיד לדין צדק את הדיקטטור לשעבר ג'יאנג-דזה-מין. כל המתרגלים נעצרו. אחד שוחרר מסיבות בריאותיות לאחר שמשפחתו הפקידה אגרות חוב בסך 5,000 יואן.

השוטרים צותתו לטלפונים הניידים של המתרגלים, כך שידעו מראש על תכניותיהם ותנועותיהם. שתי המכוניות בהם נסעו המתרגלים נלקחו אף הן על ידי השוטרים.

רוב המתרגלים הועברו למרכזי מעצר שונים. מקום הימצאם של 3 מתרגלים שהועברו למחלקת המשטרה אינו ידוע.

בבתיהם של 3 מתרגלים נערך חיפוש והוחרמו מחשבים, מדפסות, ספרי פאלון דאפא וטלפונים ניידים.