(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גאו שו-יאן נשלחה פעמיים למחנה עבודה בכפייה ללא עילה חוקית, בשל תרגול בפאלון גונג. במהלך כליאתה שם היא עברה עינויים שוב ושוב בשל סירובה לוותר על אמונתה.

ביוני 2001 היא עונתה במחנה וואן-ג'יאה עשרות פעמים תוך 36 שעות רצופות, מה שהותיר אותה חסרת הכרה ועל סף מוות. במהלך אותה תקופה עונו למוות 3 מתרגלות נוספות ו-7 אחרות הגיעו גם הן למצב עילפון.

ב-27 באוגוסט 2015 הגישה גב' גאו בת 45 תלונה פלילית למשרד התביעה העליון נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית, על כך שיזם ופתח ברדיפה נגד הפאלון גונג.

על סף מוות במחנה העבודה בכפייה וואן-ג'יאה

ב-2000 נעצרה גב' גאו על כך שעתרה לזכותה לתרגל פאלון גונג. נגזרה עליה שנה אחת במחנה העבודה בכפייה וואן-ג'יאה. במחנה נאלצה גב' גאו לעבוד בעבודת פרך ולהסתפק במעט מזון.

היא הוכנסה למעצר מבודד, נאלצה לעמוד במשך תקופות זמן ארוכות, וישנה בלית ברירה על ערימת קש על הרצפה. כשפתחה בשביתת רעב למחות על ההתעללות בה, הכו אותה ועינו אותה בעינוי "האכלה בכפייה" בברוטליות.

ביוני 2001 הייתה גב' גאו אחת מבין 15 מתרגלות שהאריכו את תקופת המאסר שלהן, על כך שסירבו לוותר על הפאלון גונג. אחת אחת נלקחו המתרגלות לחדר מיוחד בו עינו אותן, תלו אותן בידיהן על משקופי הדלתות כשרק קצות אצבעות ה הרגליים שלהן נוגעות ברצפה. תוך 32 שעות מתו 3 מהמתרגלות. 8 מתרגלות איבדו את הכרתן ונשלחו לבית החולים.

"הייתי חסרת הכרה ולא שלטתי על צרכיי", נזכרת גב' גאו. "איבדתי חלק מהזיכרון שלי על מה שקרה. כשהתעוררתי, לא יכולתי להרים את זרועותיי יותר מ-45 מעלות".

תקופת מאסרה הוארכה ב-8 חודשים.

עינויים בכלא הנשים בהיילונג-ג'יאנג

חודש לאחר שחרורה מוואן-ג'יאה, עצרו שוב את גב' גאו ללא עילה חוקית בשן-ג'ן ולאחר חודש בו הייתה כלואה באופן בלתי חוקי, נשלחה לכלא הנשים בהילונג-ג'יאנג לעבודת פרך במשך 3 שנים.

"הם עינו אותי על 'ספסל הנמר' במשך 7 ימים ולילות רצופים", סיפרה גב' גאו. "האזיקים חתכו בבשרי והתעלפתי מרוב כאבים".

גב' גאו הייתה כפותה פעמים רבות למשך ימים עד שהייתה מתעלפת. מכות היו דבר שבשגרה. היא שוחררה בתחילת 2005.

באפריל 2005 נעצרה שוב למשך 7 ימים.

באוגוסט 2015 פרצו שוטרים לביתה וערכו בו חיפוש. גב' גאו נעצרה שוב ללא עילה חוקית למשך 15 יום במרכז המעצרים בחארבין.

על אכזריות מחנה העבודה כלפי מתרגלות פאלון גונג ניתן לקרוא ב: "לזכר שפיכות הדמים הטראגית ב-21 ביוני במחנה העבודה לנשים בוואן-ג'יאה"

רקע לתלונות הפליליות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.