(Minghui.org)

על-פי נתונים שהצטברו באתר מינג-הווי 116 תושבי חארבין נענשו שלא על פי החוק במחצית הראשונה של 2016 בשל התמדתם במאמץ לחשוף את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

המתרגלים האלה נעצרו במהלך 2016 ולפני כן. מתוכם: מתרגל אחד מת, על 10 גזרו מאסר בכלא ו-59 עומדים בפני העמדה לדין.

17 מתוך ה-116 נעצרו ב-2015. אחד מהם כבר מת מעינויים אכזריים שעבר במהלך המעצר. על 7 נגזרו תקופות מאסר בכלא. השאר (9) ממתינים להעמדתם לדין.

נוסף עליהם נעצרו 97 מתרגלים נוספים ב-2016. 66 מהם נתפסו בחודש מאי לבדו. על 2 מהם גזרו תקופות מאסר בכלא, ו-49 עומדים בפני העמדה לדין בשל אמונתם. 44 מתרגלים שוחררו לבתיהם, ומקום הימצאם של 2 אינו ידוע.

מספר ניכר של מתרגלים נעצרו לאחר שהלשינו עליהם, או נתפסו על ידי שוטרים כששוחחו עם אנשים, או חילקו חומר מידע על הפאלון גונג.

6 מתרגלים היו על כוונת המשטרה לאחר שהגישו תביעות פליליות נגד מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית לשעבר ג'יאנג דזה-מין שיזם את הרדיפה.

להלן פירוט המצב שבו עומדים 116 מתרגלי הפאלון גונג מבחינת רדיפתם: שמות המתרגלים מפורטים במאמר המקור באנגלית (ראה קישור למטה).

מקרה מוות אחד

מר יו ליאן-הה - תושב מחוז יי-לאן נעצר באחד בספטמבר 2015 משום שהגיש תביעה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין. הוא נעצר ל-15 יום וסבל מעינויים פיזיים קשים במהלך המעצר. הוא נפטר ב-5 בפברואר, ארבעה חודשים לאחר שחרורו.

על 10 מתרגלים גזרו תקופות מאסר בכלא;

3 מתרגלים הועמדו למשפט ועדיין לא הוכרז גזר דין;

מתרגלת אחת הואשמה ועומדת למשפט;

19 מתרגלים עומדים בפני כתבי אישום;

התביעה ניקתה מתרגל אחד מכל אשמה, אך המשטרה המשיכה להחזיקו במעצר;

35 מתרגלים עומדים בפני אישור רשמי של מעצרם;

44 מתרגלים שוחררו;

מקום הימצאם של 2 מתרגלים אינו ידוע.