(Minghui.org)

תיקון הפא מתקרב לסופו, המצב בחברה האנושית משקף את ההתקדמות הכוללת של תיקון הפא של היקום, והישויות המרושעות כבר נוקו, כשרק מעטות מהן נותרו. אבל, אפילו אם רק מספר קטן של ישויות מרושעות נותר, הם עדיין יעשו את מיטב יכולתן להפריע בהצלת אנשים.

 מוצע בזאת שכל תלמידי הדאפא יחזקו את שליחת המחשבות הנכונות שלהם. להשיג באמת שליחת מחשבות נכונות חזקות וטהורות בארבע הפעמים שנקבעו, מנקה אותך, ומפורר את הגורמים האחרונים שיכולים להיות מנוצלים על ידי הכוחות הישנים, כולל הידיים השחורות, הרוחות הרקובות, וצל הרפאים הקומוניסטי. בשלב הסופי של תיקון הפא, שפר במהירות את עצמך והצל יותר ישויות חיות.

 אגודת הדאפא, 26 ביולי 2016.