(Minghui.org)

במחצית הראשונה של 2016 אומתו 37 מקרים של מתרגלי פאלון גונג משן-יאנג שהועמדו לדין (בניגוד לחוק הסיני) בשל התנגדות שקטה בדרכים חוקיות לרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

מלבד שלושה, כל המתרגלים ש"הושמו על הכוונת" נעצרו ב-2015 והשנה הם נמצאים בשלבים שונים של העמדה לדין.

על 12 מתרגלים נגזרו משנה עד 7 שנים בכלא. חמישה מהם הגישו ערעור, אך בית דין הביניים דחה שתיים מהעתירות, ועדיין לא מסר לגבי שלוש העתירות האחרות. לא ידוע אם שבעת המתרגלים שלא הגישו ערעור – מתכוונים להגיש.

נוסף לכך, 18 מתרגלים הועמדו לדין וממתינים לפסק דין. שניים נוספים הואשמו וממתינים לשימוע בבית הדין. 5 מקרים אחרים הועברו מהמשטרה למשרד התביעה המקומי, כך שבמונחי החוק הם עומדים בפני תביעה אפשרית.

על 12 מתרגלים נגזרו משנה עד שבע שנים בכלא

שישה מבין ה-12 נעצרו משום שהעלו בגלוי בציבור את נושא הפאלון גונג ואת נושא הרדיפה נגד הפאלון גונג.

גב' סון שו-ג'יה- נעצרה באפריל 2015 והוחזקה בלילה ההוא בתוך כלוב. בינואר 2016 נגזרו עליה 3 שנים וחודשיים בכלא.

מר צ'י שיאנג-יאנג- נעצר גם הוא באפריל 2015. האכילו אותו בכוח ובכפייה מי צ'ילי והכו אותו באכזריות במעצר. בינואר 2016 נגזרו עליו 3 שנים בכלא.

גב' מו יו-הואה- נעצרה באוגוסט 2015 ובאפריל 2016 נגזרה עליה שנה בכלא. כמו כן נקנסה ב-10,000 יואן.

מר ווי ג'ן-צ'ון- נצער באוקטובר 2015 ונגזרו עליו באפריל 3 שנים בכלא. כיום הוא מערער בבית דין הביניים.

גב' שי לי-הואה- נעצרה בנובמבר 2015 ונגזרו עליה באפריל 3 שנים בכלא.

גב' ליו שיאנג-ג'ו- נעצר בדצמבר 2015 ונגזרו עליה 7 שנים בכלא. כמו כן היא נקנסה ב-10,000 יואן במאי.

שאר ששת המתרגלים נעצרו ונשפטו משום שהגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר, שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

חלקם הגישו ערעור שנדחה או עדיין ממתינים לפסיקת השופט.

ראה פרטים ושמות בכתבה באנגלית בקישור למטה.

18 מתרגלים נעצרו ב-2015 – פסק דין טרם נמסר

השמונה עשר נעצרו ב-2015 והועמדו למשפט ב-2016 . ניתן לראות את שמות המתרגלים ופרטים נוספים בכתבה באנגלית .

תשעה מהמתרגלים האלה נעצרו בתחילת נובמבר 2015 משום ששלחו תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור לשעבר שיזם את הרדיפה. לדין. גב' שאו ינג-הווי הוכתה כל כך קשה שהיו לה קשיים בהליכה. שוטרים גררו אותה על הרצפה, קרעו את בגדיה כשחלק גופה העליון נותר חשוף.

שמונה מתוך 18 המתרגלים האלה נשפטו ביחד ביוני 2016. המתרגל מר ג'נג פו-גואנג נעצר בעבודה בסוף דצמבר שעבר והועמד לדין ביוני השנה.

ל-2 מהמתרגלים הוגשו כתבי אישום, והם עומדים לנוכח משפט. תיקים של 5 מתרגלים הועברו מהמשטרה למשרד התביעה כך שבמונחי החוק הם עומדים בפני תביעה אפשרית.

כל השמות והפרטים מפורטים בכתבה באנגלית (קישור למטה).