(Minghui.org)

במשך השנים האחרונות, נגזרו על 45 מתרגלי פאלון גונג מהעיר אן-שאן תקופות מאסר בכלא בשל אמונתם.

על 12 מהם נגזרו 10 שנים ויותר ועל 7 מהם מ-5 עד 10 שנים בכלא. בין הכלואים: 24 נשים ו-21 גברים. בכלא הם עוברים עינויים חמורים .

להלן כמה מהמקרים:

המתרגל גאו מינג-שינג

מר גאו מינג-שינג נעצר באחר באוגוסט 2007 על ידי משטרת העיר דאן-דונג, אחרי שיירט בפברואר ובאוגוסט 2004 סיגנלים בטלוויזיה, כדי לשדר תכניות מידע של הפאלון גונג. ב-2008 גזרו עליו 12 שנים בכלא פאן-ג'ין.

בכלא, קשרו אותו למיטה במשך חודשיים, על שפתח בשביתות רעב למחות על הרדיפה. כתוצאה מכך, הוא שותק ברגליו. כמו כן, סגרו אותו בחדר מבודד וחשמלו אותו באלות מחשמלות. במאי 2012 הועבר לכלא בשן-יאנג ועונה שם. בשל העינויים האכזריים כמעט כל שיניו הוצאו מפיו בעינויים. כעת הוא במצב חמור.

המתרגלת שינג דאן

גב' שינג דאן נעצרה ב-21 ביולי 2014 במחוז טיה-דונג. בסוף ינואר 2015 נגזרו עליה 5 שנים בכלא הנשים בליאו-נינג.

היא פתחה בשביתות רעב במשך תקופה ארוכה כדי למחות על הרדיפה וסבלה עקב כך מכשל מערכות. רשויות הכלא הודיעו למשפחתה שחייה בסכנה אך מנעו ממנה שחרור בערבות לטיפול רפואי.

המתרגלת צ'ן שאנג

גב' צ'ן שאנג נעצרה ב-21 באוגוסט 2008 כשעזרה ליירט את הסיגנלים בטלוויזיה ב-2004. בפברואר 2009 נגזרו עליה 10 שנים בכלא הנשים בליאו-נינג.

בכלא, כפו עליה לישון על הרצפה בחורף. אסרו עליה ללכת לשירותים במשך 50 שעות רצופות והיא נאלצה לעשות את צרכיה בתחתונים. מכיוון שהסוהרים עודדו את האסירות להכות אותה באכזריות היא הפכה נכה וכמעט איבדה את הראייה.

המתרגלת צ'יו שי-הווי

גב' צ'יו שי-הווי ובעלה נעצרו ב-20 באוגוסט 2008. על צ'יו גזרו 12 וחצי שנות מאסר בכלא הנשים בליאו-נינג. כתוצאה מהעינויים הפכה משותקת והיה קשה לה לאכול ולעשות את צרכיה. היא סובלת כאבים עזים.

המתרגלת יונג פאנג

גב' יונג פאנג נעצרה ב-25 באוקטובר 2012 ונגזרו עליה 9 שנים בכלא הנשים בליאו-נינג.

כתוצאה מהעינויים שעברה, סבלה מלחץ דם גבוה ומאבני מרה והיא חטפה שבץ מוחי. היא נשלחה לטיפול נמרץ בבית החולים, שהודיע על מצבה הקריטי למשפחתה.

המתרגלת סון ג'ין-ג'יון

גב' סון ג'ין-ג'יון נעצרה ב-21 ביולי 2014 בעיר אן-שאן ובביתה נערכו חיפוש וביזה. בהיותה במעצר הסוהרים נהגו להפחיד אותה והיא פיתחה תסמינים למחלת נפש.

על אף מצבה, גזרו עליה בסוף דצמבר 2015 שלוש שנים בכלא הנשים בפרובינציה. עד היום היא לא הצליחה להחלים.

להלן חלק מתמונות מתרגלי פאלון גונג בעיר אן-שאן, שגזרו עליהם מאסר בכלא.

ג'ואו גאי-צ'ינג

צאי הונג-בו

לו צ'יו-יינג

ליו שו-יאן

שאן יון-קון

שאנג ג'ינג

גוּאוֹ סוּ-פאנג

ג'אנג סו-לי

באי ג'יו-רונג

ג'נג גוּאוֹ-דונג

לואן הואה-גאנג

שן האי-לונג

וויי ג'י-יי

מנג שיאנג-ג'יון

לי מינג-ג'ה