(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג פאנג צ'ינג-צ'אנג מהאזור המנהלי חור-צ'ין במונגוליה התיכונה היה כלוא ל-4 שנים בכלא באו-אן-ג'או, בשל סירובו לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. כשביקרה אותו אשתו לפני חודשיים, מצבו הגופני היה ירוד ביותר. הוא היה כחוש מאוד וחלש. לדברי מקורות פנימיים, ארבעה ימים לפני מותו ב-25 ביוני השנה הוא קיבל מכות אכזריות ואולץ לעבוד שעות נוספות בעבודת פרך.

בני משפחתו ציינו שהם הבחינו בדם בתוך אפו, על גבו ועל ראשו. כשדרשו לדעת מה קרה ומה הוביל לדימום על גופו, נענו על ידי הרשויות שזה "נורמלי".

רשויות הכלא טענו שמר פאנג מת ממחלת לב וסירבו לסייע לחוקר המוות שנשכר על ידי המשפחה לחקור את הגורם למותו. עד היום לא אפשרו לחוקר לערוך נתיחה שלאחר המוות. בינתיים מאיימות רשויות הכלא לשרוף את גופתו של מר פאנג ללא רשות המשפחה.

ימיו האחרונים של מר פאנג

לדברי מקור פנימי – ראש צוות בשם לי צ'אנג-ג'יאנג – כמה אסירים פליליים חשמלו את מר פאנג באלות מחשמלות והכו בו בחזהו ובבטנו.

באותו לילה התקשה מר פאנג לבלוע את האוכל.

למחרת, הוא החל ללכת בצורה לא יציבה.

ביום השלישי הוא נשלח לבית החולים, אבל הרופאים טענו שהוא בסדר גמור והוא הוחזר לכלא.

למחרת בערב, הוא נכנס לתרדמת והועבר לתא אחר לקבל עירוי נוזלים דרך הווריד.

ביום החמישי- ה-25 ביוני הוא מת. בית הכלא לא הודיע למשפחתו עד למחרת היום.