(Minghui.org)

ב-2009 גזרו על המתרגלת וואנג האו-הונג 7 שנים בכלא בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

בעלה, וואנג ג'ונג-שיאן, מתרגל אף הוא, נעצר בעיר ג'י-נאן על ידי שוטרים מעיר מגוריו ג'או-יואן. הם נסעו במיוחד את המרחק הזה של 350 קילומטרים כדי לעצור אותו לפני הגיעו לאסוף את אשתו.

מאז החלה הרדיפה ב-1999, משטרת ג'או-יואן עקבה מקרוב אחר הזוג. המשטרה רצתה לעצור את הבעל לפני מעצרה של אשתו ב-2009, אבל הוא הצליח לברוח. לכן הם ארבו לו כשבא לאסוף את אשתו לאחר 7 שנים ארוכות של פרידה.

במקום לחגוג את שחרורה, גב' וואנג פועלת למען שחרור בעלה.