(Minghui.org)

בעצרת שנערכה ב-23 ביולי השנה בפארק ווילברט מקטייר באדמונטון שבקנדה ציינו מתרגלי פאלון גונג 17 שנות רדיפה בסין. הם פנו בקריאה להעמיד לדיו צדק את הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין ולעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג. גב' לו הונג-יאן דיברה בעצרת וקראה להצלת אמה, גב' צ'ן הווי-שיה הכלואה בסין בשל אמונתה בפאלון גונג.

בעצרת הפאלון גונג באדמונטון מציגה המתרגלת ליו 9000 חתימות התומכות בתביעות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר

מנחה העצרת מר יה אמר: "ה-20 ביולי הוא יום מיוחד בהיסטוריה הסינית. זהו יום עצוב לאין ספור מתרגלים המאמינים בעקרונות של 'אמת-חמלה-סובלנות', מפני שב-20 ביולי 1999 יזמה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רדיפה אכזרית הרומסת את זכויות האדם במשך 17 שנים ועדיין נמשכת בסין".

מאז מאי 2015 הגישו יותר מ-200,000 מתרגלי פאלון גונג ובני משפחותיהם תלונות פליליות נגד ג'יאנג . מתרגלים אספו בחודשים האחרונים כ-9,000 חתימות בתמיכה בתביעות המשפטיות האלה.

גב' ליו, מתרגלת מקומית, הביעה בעצרת הוקרה לתמיכת הקהילה, וקראה לעוד אנשים לתמוך במאמץ הזה.

מתרגלת מאדמונטון קוראת להצלת אמה

מתרגלת הפאלון גונג לו הונג-יאן קוראת בעצרת להצלת אמה ממעצר בלתי חוקי בסין

גב' לו סיפרה בעצרת על אמה הנרדפת במשך שנים בשל אמונתה בפאלון גונג. היא אמרה: "אמי נעצרה לפני חודשיים. במשך 20 יום היא הייתה כלואה בשי-ג'יאה-הואנג שבפרובינציית הה-ביי בבידוד, ללא מיטה ורק כיסא מתכת יחיד בתאה. היא נקשרה לכיסא ונאלצה לעבור שטיפת מוח. אמי חלשה מאוד ואינה מסוגלת ללכת".

היא המשיכה: "אמי נעצרה כבר פעם אחת ב-2003. לאחר שהיא שוחררה השוטרים נהגו להטריד אותה לעתים קרובות. אבי לא יכול היה לעמוד בלחץ והתגרש ממנה. אני עצמי לא יכולה לחזור לסין, מפני שאני בעצמי מתרגלת פאלון גונג. לא ראיתי אותה במשך 11 שנים. אני דואגת לביטחונה. אני פוחדת שמא תיהפך קורבן לקצירת איברים חיים המתבצעת על ידי המק"ס".

במאמציהם להציל את האם, גב' לו ובעלה פתחו במסע במכונית מאדמונטון דרך מזרח קנדה, לחפש תמיכה וסיוע.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית, כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מממשים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.