(Minghui.org)

מיולי 2015 ועד אפריל 2016 נעצרו בשן יאנג 130 מתרגלי פאלון גונג שהגישו כחוק תלונות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין. הם מאשימים את הדיקטטור הסיני לשעבר, שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג, שגרמה למעצרם וכליאתם בשנים האחרונות.

בנובמבר 2015 נרשם מספר המעצרים הגדול ביותר- 102 מעצרים, כשלאחריו אוקטובר 2015 עם 18 מעצרים. המעצרים הקיפו 10 מחוזות ו-3 אזורים הכפופים לעיר שן-יאנג.

• 44 מתרגלים נותרו עד היום במעצר. • על 10 מהם נגזרו תקופות מאסר בכלא בין שנה ל-6 שנים. • 13 הועמדו למשפט וגזר דין טרם פורסם. • 2 עומדים בפני משפט בבתי דין מקומיים. בשלב זה אין עדיין תאריך למשפט. • 19 עומדים בפני כתבי אישום אפשריים. 13 מהם עצורים במתקני כליאה שונים. עוד 6 כלואים במקומות לא ידועים.

נגד 19 המתרגלים האלה לא הוגשו עדיין כתבי אישום רשמיים ובינתיים לא ברור מתי משרד התביעה ימשיך בהליכים המשפטיים.

את רשימת שמות המתרגלים על-פי החודש בו נעצרו ניתן לראות במאמר באנגלית בקישור שלמטה.

לקריאה נוספת: סקירה: שן-יאנג – במחצית הראשונה של 2016 הועמדו לדין 37 איש על שהתנגדו בדרכים חוקיות לרדיפת הפאלון גונג

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית, כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מממשים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.