(Minghui.org)

דיוויד מטאס, עורך דין קנדי ידוע לזכויות אדם, ביקר בדלהי לפי הזמנת הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת Jindal, לתת הרצאה בקונגרס העולמי ה-18 לקרימינולוגיה ב-17 בדצמבר 2016.

מארגנת הפורום באוניברסיטת Jindal מודה לעורך הדין לזכויות אדם בינ"ל דיוויד מטאס שהוזמן להרצות בקונגרס העולמי ה-18 לקרימינולוגיה על קצירת האיברים בכפייה בסין

עורך הדין הקנדי דיוויד מטאס מציג בקונגרס העולמי ה-18 לקרימינולוגיה באוניברסיטת Jindal את נושא קצירת האיברים בכפייה הנעשית בסין על ידי המשטר עצמו

ד"ר סאנגיב סאהאני, מנהל המכון למדעי ההתנהגות של אוניברסיטת Jindal הציג את דיוויד מטאס, מועמד לפרס נובל, כשהוא מסביר על מה מבוסס מחקרו של מטאס ועל הסטאטוס של הנושא בתחום של חוק זכויות האדם.

הקהל היה ממקומות שונים בעולם, כולל סטודנטים לקרימינולוגיה ממקאו.

בחלק שיועד לשאלות ותשובות, סטודנטים מאוניברסיטת מקאו הביעו את ספקותיהם שבסין אכן מתקיימת קצירת איברים לא חוקית כזאת. מתרגלי פאלון גונג שנכחו בפורום סיפרו להם על חסימת האינטרנט בסין וביקשו מהם לנסות לחפש את המילים "פאלון גונג" באינטרנט בשעה שיהיו בסין, או במקאו מדינתם, שנשלטת על ידי סין, ואז יוכלו לראות בעצמם אם יש תוצאות. הסטודנטים קיבלו עותקים של סדרת המאמרים "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" שזכתה בפרס עיתונות בולט.

עו"ד מטאס נפגש עם מזכיר המדינה לענייני חוץ (MEA) ודיווח לו על קצירת האיברים הבלתי חוקית בסין. הוא ביקש מהממשלה ההודית לשקול אימוץ של אמצעים חוקיים לעצור את תיירות ההשתלות מארצם לסין, כפי שעשו מדינות אחרות בעולם. הוא הציע גם להעביר החלטה הקוראת להפסקת הפרקטיקה הזאת בסין.

עו"ד מטאס גם נפגש עם התקשורת המקומית בדלהי ועם סוכנויות חדשות. במספר עיתונים ובמהדורות האינטרנט שלהם היה סיקור של הפורום באוניברסיטה.

עו"ד מטאס נפגש לסיכום סיורו עם הדיקן הראשי של All India Institute of Medical Science ועם 12 רופאים ומנתחים. הרופאים התרשמו מהידע המקיף של מטאס לגבי חוקי ההשתלות של הודו, וחלקם אף הבטיחו למטאס שינסו ליזום מהלך כדי שממשלתם תוציא החלטה כנגד קצירת האיברים הכפויה המתרחשת בסין.