(Minghui.org)

תושב צ'ונג-צ'ינג סין, נעצר ללא עילה חוקית והובא למשפט באישום "שימוש בכת לחתור תחת אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה משתמש המשטר הקומוניסטי בסין כדי להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

מר ג'אנג ג'ון נעצר ב-24 במאי משום שדיבר עם אנשים על הפאלון גונג. עורך הדין שלו טען בבית המשפט שאין שום חוק בסין הרואה בפאלון גונג משהו פלילי, ושהלקוח שלו מעולם לא היה צריך להגיע למשפט, משום שללקוחו יש הזכות החוקית לחופש האמונה.

התובע לא הצליח להצביע על אף חוק שמר ג'אנג הפר. בסופו של דבר הוא הודה: "אין לנו כל ראיה וגם אין כל סעיף האומר שפאלון גונג הוא כת" – מילים אלה שהתובע אמר נרשמו ברישום הליכי המשפט שעליהם הוא חתם.

הדיון הראשון שנערך למר ג'אנג היה ב-26 באוקטובר 2016. אותו תובע הציג בדיון הראשון צילומים של הראיות כביכול, מבלי להציג שום פריט כפי שהחוק דורש. ברגע שעורך הדין של מר ג'אנג מחה על כך, השופט הפסיק את השימוע.

בדיון השני, שנערך כאמור ב-23 בדצמבר, התובע הביא כמה פריטים שהוחרמו מדירתו של מר ג'אנג לאחר מעצרו. עורך הדין של מר ג'אנג טען שכרטיסי זיכרון ודיסק USB לא ניתן להציג כראיות משום שניתן לשתול בהם כל תוכן שרוצים. הוא הצביע על כך שהחומר שהוחרם מהדירה שנוגע לפאלון גונג לא גרם כל נזק לאף אחד וגם לא לחברה, וקל וחומר שאיננו חתירה תחת אכיפת החוק.

עורך הדין דרש זיכוי ושחרור של לקוחו מר ג'אנג, אבל השופט הכריז על סיום הדיון השני מבלי לתת כל פסיקה.

מר ג'אנג נשאר עצור במרכז המעצרים של אזור בא-נאן.