(Minghui.org)

חמישה תושבי העיר סווי-נינג נעצרו ללא עילה חוקית לפני שנה, בתאריכים 22 ו-24 בדצמבר 2015, משום שהם מתרגלים של פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הסיני.

 הם נשפטו בחשאי ב-22 בדצמבר 2016. למשפחותיהם לא הודיעו דבר על המשפט, שהתקיים בחשאי בבית הדין האזורי של צ'ואן-שאן ללא נוכחות משפחות וללא נוכחות עורכי דין מטעם ההגנה.

 האישום נגד המתרגלים האלה היה "שימוש בכת כדי לחתור תחת אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה משתמש המשטר הקומוניסטי בסין כדי להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

ה"ראיות" בהם השתמש בית המשפט היו ספרי פאלון גונג וחומר מודפס המספר על השיטה הרוחנית – אשר הוחרמו מבתיהם של החמישה.

גזרי הדין:

גב' פאנג ג'ן-רונג, 66:-7 שנות מאסר וקנס של 4,000 יואן;

 מר ג'אנג ג'ונג-הואה, 64: 3 שנות מאסר וקנס של 3,000 יואן;

 אשתו, הגב' צ'ן גואנג-לאן, 63: 3.5 שנות מאסר וקנס של 3,500 יואן;

 מר יאנג דזה-לין, 65: שנתיים מאסר וקנס של 2,000 יואן;

 גב' דנג ג'ונג-צ'ון, 51: שנתיים מאסר וקנס של 2,500 יואן.