(Minghui.org)

מר ג'אנג הונג-הווי, מתרגל פאלון גונג מהעיר צ'אנג-צ'ון שבפרובינציית ג'י-לין, נשלח לחמש שנות מאסר ב-2015. הוא כלוא בכלא פאן-ג'יאה-טאי ממאי 2016.

אחד מנושאי התפקידים בכלא לקח את מר ג'אנג לחדר קטן ב-28 באוגוסט 2016, וסטר בפרצופו עם הנעל שלו לעיני מספר אסירים פליליים. אסירים אלו החלו מאז להכות באופן קבוע את מר ג'אנג. יומיים לאחר מכן, ב-30 באוגוסט 2016, הוכה מר ג'אנג כל כך קשה, שהיה צורך לשאת אותו. מספר אסירים חדשים שהגיעו ראו איך מכים אותו. אחד מהם אמר: "קשה להאמין שחבורת בריונים כזאת יכולה להכות באחרים כך מבלי להיענש. והם אפילו מתוגמלים בקיצור תקופת מאסרם".

ממתרגלי הפאלון גונג שנעצרו בשל אמונתם ונכלאו בכלא הזה נשללות זכויות בסיסיות כמו להשתמש בטלפון או להשיג את הפריטים הכי בסיסיים שנזקקים להם באופן יומיומי, כמו נייר טואלט, סבון או משחת שיניים. באופן זה מר ג'אנג לא יכול היה להתקשר למשפחתו זמן ארוך.