(Minghui.org)

מתרגלת פאלון דאפא גב׳ יינג (שם בדוי) נעצרה לאחרונה. קציני משטרה פשטו על ביתה והחרימו את ספרי הפאלון דאפא שלה, בזמן ששני קצינים חקרו אותה.

״לא רצינו לעצור אותך, אבל אישה מבוגרת דיווחה עליך״, אמר לה אחד מהקצינים. ״היא אמרה שחומרי המידע על הפאלון דאפא שקיבלה חולקו על ידך. אז עלינו לדעת מהיכן קיבלת אותם.״

גב׳ יינג פחדה בתחילה, אבל אז היא ראתה את התקרית כעניין של חיים ומוות. היא לא יכלה לדווח על מתרגלים אחרים ולהביא עליהם רדיפה. לכן, היא רק אמרה: ״פאלון דאפא הוא טוב.״ קצין אחר כתב את מילותיה במסמכי החקירה.

כשהקצין הראשון שאלה אותה לשמות האנשים שלקחו את חומרי הדאפא, היא אמרה שוב ״פאלון דאפא הוא טוב.״ לא משנה מה הקצין שאל – תשובתה הייתה תמיד ״פאלון דאפא הוא טוב.״

לבסוף אמר הקצין שהיא ענתה 15 פעמים ״פאלון דאפא הוא טוב.״ אז היא ענתה: ״כל מה שיש בראשי הוא ׳פאלון דאפא הוא טוב.׳ אין דבר אחר.

לשאלות האחרות שהמשטרה שאלה אותה מהבוקר עד הערב היא לא ענתה. הקצין שחקר אותה הושיט לה את תיעוד החקירה, וביקש ממנה לחתום עליו. היא העיפה מבט וקרעה את המסמך.

הקצין היה המום ושאל מדוע עשתה זאת. היא ענתה שהמילים על המסמך לא היו שלה, כי כל מה שהיא אמרה הוא ״פאלון דאפא הוא טוב.״ היא אמרה להם שעליהם למחוק כל מה שכתבו על המחשב. ״אתם לא יכולים לשמור את זה״ אמרה. ״אני לא ארשה לכם לשנות את מילותיי.״

הקצינים הסתכלו זה בזה, מחקו את התיעוד בפניה, ואמרו לה שהיא יכולה ללכת הביתה.

כשהסתובבה ללכת, ראתה את דמותו של המאסטר על אדן החלון, מחייכת אליה.