(Minghui.org)

התחלתי לתרגל פאלון דאפא ב-1999. אף על-פי שהתקדמתי במרץ בטיפוח, לא מלאתי את האחריויות שלי או את המשימה שהתחייבתי לה. הגעתי להבנה הזאת אחרי שבחנתי את ההתבטאות של הפא בעת האחרונה.

לקרוא את ספרי הדאפא זהו הצעד הראשון להבין את הפא. עלינו לקרוא את "ג'ואן פאלון" ואת כל כתבי המאסטר. כתבי המאסטר, במיוחד אלה מ-2003 ואילך, נאמר לנו רבות כיצד להציל ישויות חיות. רק אחרי שנבין את הפא היטב נוכל להציל ביעילות ישויות חיות.

הפרעות ממושגים אנושיים

אם אדם מחזיק במושגים אנושיים בזמן לימוד הפא, הוא יזכה רק לחכמה מוגבלת ולא יהיה מסוגל להבין את המשמעויות העמוקות בכתבים של המאסטר. המושגים האנושיים נוצרים במשך חייו של אדם. הם מגיעים מלימוד של המדע הרגיל ומהחדרת התרבות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). את המושגים האלה צריך לסלק בעזרת מחשבות נכונות.

החזקות מפריעות ללימוד הפא

לפעמים, אני חושב על החסרים של מתרגלים אחרים בזמן שאני קורא את הכתבים של המאסטר. זה אינו מקובל, במיוחד משום שזה הופך להחזקה אחרי זמן מה. ברגע שזיהיתי את ההחזקה, לא היה לי קל לשחרר אותה.

המאסטר אמר:

"כשאנשים מסוימים קוראים את "ג'ואן פאלון" הם לא מתרכזים אלא חושבים על דברים אחרים, ולא מסוגלים למקד את תשומת לבם בטיפוח. זה שווה ערך לבזבוז זמן. וזה לא רק בזבוז זמן – במקום שזה יהיה הזמן שבו הם יתרוממו, הם משתמשים במחשבתם לחשוב על עניינים ודברים שהם לא צריכים להטריד את עצמם בהם, וכך, לא רק שהם לא מתרוממים, אלא להיפך, הם פעמים רבות נופלים ברמה. אם לא תלמדו את הפא היטב, יהיו דברים רבים שלא תהיו מסוגלים לעשות היטב." ("תלמידי הדאפא חייבים ללמוד את הפא")

חשבתי שכבר סילקתי את ההחזקה המסוימת הזאת וכבר תיקנתי את המחשבות שלי, אבל היא לא נעלמה לגמרי. כך שבכל פעם שההחזקה הזאת צצה במהלך לימוד הפא, אני שולח פעמים רבות מחשבות נכונות כדי להשמיד אותה משורשיה. אז אני יכול להתרכז בלימוד הפא מבלי לחשוב על משהו אחר.

סילוק של חומרים

כשחשבתי על משהו שאינו טוב לטיפוח שלי, הבחנתי במהלך שליחת מחשבות נכונות שקיימים חומרים בשדה מסוים של מוחי. כשהם מצטברים לרמה מסוימת, הם הופכים להחזקה.

כמה מהמחשבות הלא נכונות האלה צצות גם כן בגלל מושגים לא נכונים שתכננו הכוחות הישנים. לנקות את המושגים האלה זה בעצם לשלול את הכוחות הישנים. אולם אם אדם מזניח את הניקוי, הוא למעשה מקבל על עצמו את התכנונים האלה.

למתרגלים יש שדות אנרגיה גדולים, לכן הצפיפות של החומרים ממחשבותיהם גדולה. חומרים כאלה עלולים להפוך להר כשהם מצטברים לרמה מסוימת. סילוק מוחלט שלהם דורש מחשבות נכונות מרוכזות פעם אחר פעם.

להאמין במאסטר ובפא ולכבד אותם

הפא הוא העיקרון האוניברסלי שישויות חיות צריכות לציית לו. אין לשפוט את דבריו של המאסטר בהתבסס על העדפות אישיות. עלינו ללכת על פי דברי המאסטר.

כשלומדים את הפא, עלינו לקחת כל מילה לתוך הלב ולקבל כל משפט. אם תגיע מחשבה כלשהי שלא מקבלת, או שדוחה את דבריו של המאסטר , עלינו לשלוח מיד מחשבות נכונות ולסלק את הבעיה הגורמת לזה.

המחשבה שאינה מקבלת, או שדוחה את דבריו של המאסטר מסתכמת בחוסר אמונה ובחוסר כבוד לפא. צריך להתייחס למחשבה הזאת כאלמנט שתוכנן על ידי הכוחות הישנים וצריך לסלק אותה בעזרת מחשבות נכונות.

נזכרתי בכך כשקראתי את דבריו של המאסטר:

"...במיוחד האנשים בסין מתעוררים לכך..." ("הוראת הפא בוועידת הפא של מערב ארה"ב ב-2004")

בפעם הראשונה לא האמנתי לכך. הסיבה הייתה שלהבהרת האמת שלי לא הייתה השפעה מספיקה והאנשים סביבי לא היו מודעים לרדיפה. לכן, הסביבה שלי השתנתה רק בעזרתם של מתרגלים עמיתים שטיפחו היטב.

כשקראתי שוב את המשפט הזה, עדיין לא האמנתי למה שהמאסטר אמר. מיד, שלחתי מחשבות נכונות. החומר שתרם למחשבה הזאת להתהוות היה כמו ענן גדול במוחי בממד אחר. ברגע שסילקתי את החומר הזה, חוויתי את ההרגשה הנפלאה של אמונה במאסטר ובדאפא.

קורת רוח ושאננות מזמנות הפרעה דמונית

אני בטוח בכך ששאננות מזמנת הפרעה דמונית. עם תחילת הרדיפה, אחד המתרגלים העצורים ראה בעין השמימית שלו (טיאן מו) שיש לו סמל סווסטיקה על החזה. הוא חשב שהגיע לרמה של טאטאגאתה. הוא הפך שאנן וחשב שהגיע לשלמות ושאינו צריך עוד לטפח. הוא עבר "שינוי" תחת לחץ.

יש מתרגלים וותיקים שהפכו שאננים אחרי שהשיגו משהו במהלך פרויקטים לאימות הפא וזכו לשבחים על ידי מתרגלים עמיתים. הם חשבו שהם יוצאים מן הכלל. הם לא הכירו בכך שיש להם את ההחזקה האנושית החֲזָקה לאמת את עצמם בזמן שהם עושים את עבודת הדאפא. הפרצות שלהם נוצלו על ידי הכוחות הישנים, מה שהוביל להפסדים גדולים.

שליחת מחשבות נכונות היא יעילה ביותר כדי לשחרר את ההחזקה לשאננות.

לפעול ללא תנאי על-פי הפא

בלי להכיר את השיטות להצלת ישויות חיות מכתביו של המאסטר, אדם עלול לפעול בצורה מכנית, או ללכת לקיצוניות. רק כאשר מבינים באמת את הפא, אדם יכול לפעול בבירור וללא תנאי על-פי הפא ולדעת איך להציל ישויות חיות. אין פירושו של דבר שאדם אינו יכול להשתמש באמצעים של אנשים רגילים.

כדי להבין באמת את הפא, לא רק שצריך ללמוד את הפא עם לב טהור, אלא לטפח גם במרץ קדימה. בדרך זאת הוא יזכה להבנה באמצעות הסטנדרטים של הפא. ישנו שוני קל במחשבה בין טיפוח כן לבין טיפוח שאינו כן, ובכל זאת, השוני הקל הזה יכול לגרום לשוני ענק.

למתרגלים וותיקים שנכנסו לדאפא לפני 1999 אין הזדמנות שנייה. עלינו להשלים את המשימה שאנו נושאים בתוך הזמן שהמאסטר הקציב לנו.