(Minghui.org)

תריסר שוטרים פרצו לביתו של מר צ'ן שיאן-ג'ונג ועצרו אותו יחד עם יותר מעשרה מתרגלים נוספים של פאלון גונג שהיו בביתו וקראו יחד בספר "ג'ואן פאלון".

השוטרים החרימו מביתו של צ'ן ספרים של פאלון דאפא (פאלון גונג) ומחשב.

כל המתרגלים שנעצרו נלקחו לתחנת המשטרה (פרטים במאמר באנגלית). לכל מתרגל הצמידו משמר של שני שוטרים. מאוחר יותר המתרגלים נשלחו כל אחד לתחנת המשטרה המקומית של מקום מגוריו.

בין העצורים הייתה מתרגלת פאלון גונג בת 80, שלקחו ממנה בכפייה דגימות דם.

פרטים על מי שלקח חלק ברדיפה הספציפית הזאת – שמות ומספרי טלפון – ניתן לראות במאמר באנגלית בקישור מטה.