(Minghui.org)

יאנג צ'ון-יאן ואמה, סון יון-שיאנג, מתרגלות פאלון גונג מטיאן-ג'ין, קיבלו לאחרונה גזרי דין של כליאה. גזר הדין של גב' יאנג הוא לשלוש וחצי שנות כליאה, ושל אמה שלוש שנים.

שלוש קבוצות שוטרים הלכו לביתה של גב' יאנג ב-6 במארס 2016. השוטרים בקבוצה הראשונה שהגיעה אמרו שהם מחפשים את גב' יאנג. היא הזמינה אותם באדיבות לביתה. הם שאלה אותה אם היא מילאה טופס של תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין. היא אמרה שאכן, היא מילאה. כששאלו אותה מדוע עשתה זאת, היא סיפרה להם על הרדיפה שהוא יזם נגד הפאלון גונג.

אחד השוטרים התקשר משם, ואז הגיעה קבוצה שנייה של שוטרים, ששאלו אותן שאלות ונענו אותן תשובות מגב' יאנג.

ואז הגיעה קבוצה שלישית של שוטרים. בלי לדבר הרבה הם תפסו את גב' יאנג והרימו אותה. אחד השוטרים נופף בפיסת נייר מול בני משפחתה והצהיר: "יאנג צ'ון-יאן עצורה".

כל קבוצת השוטרים הגדולה החלו להפוך ולבזוז את ביתה. הם לקחו משם מדפסת, שישה טלפונים ניידים, כמה DVD, ושטרות כסף בסך 5000 יואן שהיו רשומים עליהם מסרים של פאלון גונג.

הם לקחו את גב' יאנג למרכז המעצרים של דונג-לי, עצרו מאוחר יותר גם את אמה והביאו אותה לאותו מרכז.

מעצריהן אושרו בדיעבד. המשטרה סחטה 10,000 מהאם ושחררה האם לביתה. התברר מאוחר יותר ששלוש הקבוצות של השוטרים היו משלושה מקורות: תחנת המשטרה של הכפר שין-לי, ממחלקת המשטרה של אזור דונג-לי, ומ"משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני).

גב' יאנג ואמה הובאו למשפט ב-3 בנובמבר 2016. סניגורן כפר באשמה עבור גב' יאנג.

שתיהן עדיין עצורות במרכז המעצרים של דונג-לי.