(Minghui.org)

גב הֶה ג'ינג, הגרה בטיאן-ג'ין ומתרגלת בשיטה הרוחנית פאלון גונג, מוחזקת במרכז המעצרים בהֶה-דונג כבר יותר מ-60 יום. זה הרבה מעבר לתקופת המעצר המותרת על פי החוק, שהיא 30 יום.

מעבר לתקופה המותרת, יש לקבל אישור ממשרד התביעה. עורך הדין של גב' הה אמר שהמקרה שלה לא הועבר למשרד התביעה.

גב' הה היא בת 33, והיא נעצרה בזמן, ומשום, שקראה יחד עם חמש מחברותיה בספר של הפאלון גונג בבית אחת מהן. זה היה ב-18 באוקטובר 2016, והמשטרה הפכה ובזזה את הבית, החרימה ספרי פאלון גונג וחפצים אישיים אחרים.

לאחר פניית בני המשפחה, המשטרה הודיעה כי נקבע לה מעצר של חודש ימים בגלל שהיא מתרגלת פאלון גונג, אך כאמור היא לא שוחררה לאחר תקופת החודש הזאת.

במאמר באנגלית ניתן לקרוא את סעיף החוק המגביל את תקופת המעצר.

למאמר קודם: שש מתרגלות נעצרו בביתה של מתרגלת כשקראו ספר של פאלון גונג