(Minghui.org)

משרד התביעה האחראי על העיר יא-קה-שי (Yakeshi) אישר ב-5 בדצמבר 2016 רטרואקטיבית תשעה מעצרים של מתרגלי פאלון גונג, למרות שאין להם בסיס חוקי על פי החוקה הסינית.

שמות מתרגלי הפאלון גונג שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית בקישור מטה.

חלק מהמעצרים בוצעו ב-29 באוקטובר: שוטרים פרצו באישון לילה לבתי המתרגלים כדי לעצור אותם. השוטרים הפכו את הבתים ובזזו אותם. הם לקחו מחשבים, מדפסות, טלפונים סלולריים וחומרי מידע על הפאלון גונג (פאלון דאפא). הם גם בזזו חפצים אישיים וחפצי ערך, וגם כסף מזומן. שום קבלה לא ניתנה על לקיחת החפצים.

מתוך 11 מתרגלי הפאלון גונג שנעצרו, אחת שוחררה בערבות למחרת, ומתרגלת אחרת שוחררה לאחר 30 יום, אך נכון ליום כתיבת הדיווח הנוכחי, 9 מתרגלים נמצאים עדיין במעצר.