(Minghui.org)

יש לי משפחה גדולה - סבים, הורים ושבעה אחים ואחיות. הוריי עבדו קשה כדי לגדל אותנו, בייחוד אבי. הוא לא דיבר הרבה, אך הפגין את כל אהבתו דרך פעולותיו.

כילד חיי היו קשים, אך הצלחתי למצוא אושר ושמחה. דבר אחד לא אהבתי - אמי התייחסה לאבי ברוע לב.

היא הייתה שתלטנית ולא ידעתי איך להגן על אבי. ריחמתי עליו.

בכל בוקר הוא קם מוקדם מאוד כדי ללכת לעבודה בבית החרושת שהיה רחוק, ובמשך שנים לקח רק שתי פרוסות של לחם תירס כארוחה היומית שלו. יום החופש היחיד שלו היה יום ראשון, ובו הוא כיבס את בגדינו ועשה את עבודות הבית. אני זוכר שלכל אחד מאיתנו הייתה רק חליפת בגדים אחת, והיא הועברה מאח גדול לזה שאחריו וכן הלאה.

השנים של העבודה הקשה גבו מחיר כבד מאבי. כשהיה בן 55 אובחן אצלו סרטן הוושט. ארבעה חודשים אחר כך הוא הוחזק בחיים דרך אינפוזיה כי כבר לא היה מסוגל לאכול. כשהוא הכי היה זקוק לעזרה, אמי חזרה לעיר הולדתה למשך זמן רב. אבי נעשה מדוכא ומיואש, והתאבד.

מאותו רגע והלאה בערה בתוכי תרעומת כלפי אמי. לא יכולתי לסלוח לה. יחסה הקר והאכזרי כלפי אבי היה לא במקומו. כשגדלתי, עבדתי מחוץ לעיר. ביקרתי את אמי רק בחופשת ראש השנה. בכל פעם שראיתי אותה עלה בפניי סבלו של אבי. אף פעם לא חייכתי אליה.

לאחר שהתחלתי לתרגל בפאלון דאפא, הבנתי שכמטפח אינני יכול לשאת תרעומת או לשנוא אף אחד. לא ידעתי איך להיפטר מההחזקה שלי כי היא הייתה אתי עמוק בפנים מהילדות.

המאסטר לימד אותנו:

"אני אומר לכולכם שכשקונפליקטים בין אישיים מופיעים, כשמישהו בועט או מכניס אגרוף למישהו אחר, אולי האנשים האלה היו חייבים אחד לשני בעבר והם מיישבים את החוב. אם תתערב הם לא יוכלו ליישב את החוב, ויצטרכו לחכות לעשות את זה בפעם הבאה. זה אומר שאינך יכול לראות את היחסים הקארמתיים של סיבה ותוצאה, ואתה נוטה לעשות מעשים רעים ולאבד דה כתוצאה מכך." ("ג'ואן פאלון")

למדתי שהחסד והעוול שבין בני זוג הם תוצאה של יחסים קארמתיים מגלגולים קודמים. הם מיישבים את החשבון או משלמים חוב.

בעבר נהגתי לקחת צד כי לא יכולתי לראות את המורכבות העמוקה שמאחורי מה שקורה. דרך עיניים של ילד, הדברים נראו כל כך לא צודקים ולא במקום. אימצתי את ההתמרמרות שלהם כהחזקה שלי, אך מראש לא היה לזה דבר אתי.

בהמשך המאסטר האיר את עיניי:

"אדם רגיל לא יבין את זה. כשאתה מסתכל על העיקרון הזה מהרמה הגבוהה כל דבר יהיה שונה. בקרב אנשים רגילים העיקרון הזה נחשב לנכון, אבל הוא אינו נכון באמת. רק מה שנראה מהרמה הגבוהה הוא נכון באמת. זה בדרך כלל כך." ("ג'ואן פאלון")

הדאפא התיר את הקשר שבתוכי ופתר את התרעומת והשנאה שלי.

סבל אנושי הוא תוצאה של קארמה, ואנשים פשוט פוגשים אחד בשני כדי לפתור חובות קארמתיים! אנשים חיים בערפל הזה וסובלים ונאבקים כה הרבה מבלי להיות מודעים לכך. הם כל כך טראגיים. איך אפשר שתהיה לי עדיין תרעומת כלפיהם?

הדאפא לא רק פתר את התרעומת והשנאה שלי כלפי אמי, אלא שאני מסוגל להתייחס בחמלה לכל משפחתי וגם לכל היצורים החיים.