(Minghui.org)

לפחות 7 מתרגלים כלואים בכלא קאנג-ג'יאה-שאן בשן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג.

הכלא שהיה מורכב בעבר מ-2 מחנות עבודה בכפייה: יין-ג'יאה וקאנג-ג'יאה-שאן, הוא בית כלא עירוני תחת תחום השיפוט של משרד המשפטים בשן-יאנג.

בית הכלא קאנג-ג'יא-שאן בשן-יאנג

מלבד 7 המתרגלים ששמם מוזכר בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה, נוספים מדי חודש מתרגלים חדשים הנכלאים ללא עילה חוקית.

כלא קאנג-ג'יאה-שאן מורכב מ-4 אגפים ובית חולים. בשלושת האגפים הראשונים יש כ-130 אסירים בכל אגף. האגף הרביעי יועד לאסירים מזדקנים ונכים ויש בו יחסית פחות אסירים. בסך הכול יש בכלא בין 400 ל-500 אסירים שנגזרו עליהם 5 שנים או פחות.

כפייה ופיקוח צמוד

כשמתרגל פאלון גונג מגיע לראשונה לכלא, אחד האסירים מכניס אותו לחדר ללא מצלמות ומאיים עליו שיוותר על אמונתו. אם הוא מסרב, הוא מענה אותו.

שיטות שגרתיות לעינויים כוללות:

חשמול באמצעות אלות מחשמלות רבות במיוחד במקומות הרגישים בגוף, כשבקבוקי פלסטיק מלאים בחול מפרידים בין הרגליים. מניעת שינה והרעבה עמידה נגד הקיר בתנוחות עינויים ישיבה ללא תזוזה על שרפרף זעיר במשך זמן ארוך

המחשת עינויים: פישוק רגליים

המחשת עינויים: עמידה כנגד הקי

בדרך כלל כל מתרגל מפוקח סביב השעון על ידי 4 אסירים בתורנות, גם בשעות האוכל או השינה. אסור להם לדבר עם אף אחד, לצלצל למשפחה או לחברים.

אחד האסירים סיפר פעם שאחד המתרגלים עונה עד מוות באגף השלישי, משום שלא וויתר על אמונתו בפאלון גונג. הכלא לא נשא בשום עונש על כך.

ביקורי משפחה מפוקחים בחומרה

לכלא יש תקנות מגבילות וחמורות בנוגע לביקורי משפחות של מתרגלי פאלון גונג בלבד. בני משפחה צריכים לעיתים קרובות לפלס דרך שכבות של אישורים לפני שמרשים להם לבקר מתרגל.

אחרי שבני המשפחה מגיעים לכלא, אנשי הביטחון בכניסה מודיעים על כך לאגף המסוים. במקרים של פאלון גונג, סוהר ממונה נותן למשפחה למלא טופס חתימה. הטופס כולל את שם המתרגל, "הפשע שביצע" ותקופת המאסר. כל בני המשפחה המבקרים, חייבים למלא את מספר תעודת הזיהוי שלהם ולענות האם הם עצמם מתרגלים או לא מתרגלים פאלון גונג. אם הם מתרגלים, לא יתנו להם להיכנס.

טופס החתימה המלא נשלח למנהל הכלא ומשם למשרד ההנהלה ובסוף למנהל האגף. גם אם הביקור אושר, הסוהרים מצלמים את מהלך הביקור כולו.

עבודה בכפייה

כל המתרגלים והאסירים בכלא חייבים לעבוד בעבודת ידיים במשך שעות ארוכות כל יום ללא תמורה כספית. האגף הראשון והשני מכינים שקיות קנייה הנשלחות ליפן, קוריאה הדרומית, רוסיה, אנגליה ומקסיקו. האגף השלישי מכין נורות חשמל.

הסוהרים מחשמלים באלות מחשמלות כל אחד שלא סיים את מכסת עבודתו. רבים מהאסירים סובלים מבעיות בריאות ארוכות-טווח כתוצאה מעייפות מוגברת.