(Minghui.org)

חדשות היום מסין כוללות מקרי רדיפה שהתרחשו ב-9 ערים ב-7 פרובינציות.

על-פי הדיווח הזה, 10 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך כליאתם. לפחות 6 מהם נעצרו באופן בלתי חוקי.

פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור, בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

1. טיאן-ג'ין- על המתרגל טאנג ג'ונג-ג'ן נגזרה תקופת מאסר של שנתיים. מר טאנג נמצא עדיין במרכז המעצרים באו-די.

2. בעיר שינג-צ'נג בפרובינציית ליאו-נינג- על המתרגלת ג'אנג לי-ג'ינג והמתרגלת ג'אנג פנג-יאן נגזרו תקופות מאסר של חצי שנה. הם נמצאות עדיין במרכז המעצרים הו-לואן-דאו.

3. בעיר מיאן-יאנג בפרובינציית סיצ'ואן- המתרגלת דנג מיי-ג'וי הייתה עצורה במרכז המעצרים בעיר במשך 10 ימים והושארה שם לתקופת מעצר נוספת.

4. בעיר לאי-וו בפרובינציית שאן-דונג- נעצרו 3 מתרגלים. שניים מהם התקינו צלחות לוויין כדי לצפות בתכניות של NTDTV. הלקוח שלהם אף הוא מתרגל, נעצר גם.

5. בעיר סאן-הה בפרובינציית הה-ביי- נעצרו המתרגלות לי שו-הונג וג'או פנג-צ'ין משום ששוחחו עם אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג. גב' ג'או שוחררה באותו ערב עקב לחץ דם גבוה. גב' לי נמצאת עדיין במרכז המעצרים בעיר.

6. בעיר שו-צ'אנג בפרובינציית הה-נאן- נעצרו 4 מתרגלות. אחת מהן שוחררה באותו היום. גב' ליו בת 80 שוחררה למחרת היום ונעצרה שוב תוך שעות בביתה. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבית. השוטרים לקחו את 3 המתרגלות שנשארו במעצר לבית החולים לבדיקות דם. את גב' ליו שחררו בלילה. השתיים הנותרות, גב' לי וגב' לואו, מוחזקות במרכז המעצרים גאו-צ'יאו-יינג.

7. בצ'ונג-צ'ינג- נעצרה המתרגלת גונג רוּ -בי משום ששוחחה עם אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג. היא שוחררה ובביתה נערכו חיפוש וביזה.

8. בעיר מיי-הה-קואו בפרובינציית ג'י-לין- נעצרה המתרגלת ג'אנג לי-לאן ונלקחה למרכז לשטיפת מוח בעיר.

9. בעיר וון-לינג בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג- המתרגלות יו ג'ין-לי ויו לי-שין נעצרו למשך יום אחד והועברו למרכז לשטיפת מוח בעיר ג'יאו-ג'יאנג.

אחרי ששבתה רעב במשך 5 ימים, גב' לי ג'ין-לי שוחררה. גב' יו לי-שין הייתה במעצר 4 ימים והועברה לאחר מכן למרכז המעצרים בעיר. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתי המתרגלות והחרימו ספרי פאלון גונג, 2 מחשבים ניידים, 2 מחשבים נייחים וחפצים אישיים שונים.