(Minghui.org)

ג'אנג ג'יו-האי, מתרגל פאלון גונג בן 50 מהכפר שינג-גונג השייך לתחום השיפוט של בייג'ינג, נעצר לפני יותר מ-4 חודשים ללא עילה חוקית, ועומד בפני משפט.

אביו של מר ג'אנג הוא בן 74. הוא חולה מאוד ונמצא על סף מוות. הוא גר עם מר ג'אנג וטופל על ידו. אבל כשמר ג'אנג נעצר ב-8 במאי 2017, הוא נותר ללא מי שידאג לו. שוטרים פרצו אל הבית למחרת המעצר, הפכו ובזזו את הבית, והחרימו מחשב נייד, שתי מדפסות, וכל חומר הנוגע לפאלון גונג.

בהיעדר חסכונות, מר ג'אנג ואביו הסתמכו לפרנסתם על קטיף אפרסקים מהמטע שלהם. עכשיו אין מי שיקטוף את האפרסקים הבשלים. בחודש יוני האב נפל ושבר את הירך, אך לא היה לו כסף לאשפוז, או לניתוח. כיבים החלו להופיע על עורו בהיעדר טיפול. הוא כרגע נלחם על חייו.

צו מעצר רטרואקטיבי הוצא עבור מעצרו של מר ג'אנג ב-14 ביוני 2017, והתיק הועבר על ידי משרד התביעה לבית המשפט האזורי של פינג-גו.

עורך הדין שלו, מר טאנג, ביקש מסמכים מרשויות כפר מגוריהם כדי לאפשר למר ג'אנג להשתחרר בערבות כדי לטפל באביו, אולם רשויות הכפר מצאו אמתלאות שונות לא לספק את המסמכים המבוקשים. עורך הדין מילא בכל זאת בקשה לשחרור בערבות עבור מר ג'אנג, ומסר אותה לבית המשפט ולמשרד התביעה.

מאז שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג מצד המשטר בסין, מר ג'אנג נשפט 4 פעמים לתקופות כליאה במחנות עבודה בכפייה. בסיכום הוא היה כלוא במחנות כפייה אלה 7 שנים. במהלך שנים אלה הוא עונה במגוון שיטות עינוי. הוא עבר עינוי הנקרא "האכלה בכפייה" שהוא צורת הענשה הנעשית בצורה ברוטאלית ומיועדת לפגוע ברקמות פנימיות עדינות. הכריחו אותו לקחת טבליות לא מזוהות שפגעו במערכת העצבים שלו. כמו כן הוא הוכה עד שארבע מצלעותיו ועצם הלחי שלו נשברו, ועד שהוא דימם בשתן.

גם הוריו הוכנסו למחנה עבודה בכפייה בשל היותם מתרגלים של פאלון גונג. אמו מתה כתוצאה מכך, ומר ג'אנג נאלץ לעזוב את ביתו לכמה שנים כדי להימנע מרדיפת הרשויות.

במאמר המקור באנגלית בקישור למטה יש רשימת מאמרים קודמים באנגלית לקריאה נוספת.