(Minghui.org)

על גב' לי שו-ג'ן מתרגלת מהעיר טיאן-ג'ין שפרשה לגמלאות נגזרו 4 שנים בכלא בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין. היא הגישה ערעור שנדחה ונלקחה לכלא טיאן-ג'ין ביוני 2017. משפחתה מאמינה שעברה עינויים והוזרקו לה סמים הורסי עצבים, משום שהיא נראית מבולבלת ולא מגיבה במהלך ביקורי המשפחה בכלא.

גב' ליו בת 69 החלה לתרגל פאלון גונג ב-1997. בעזרת תרגול ויישום אמונתה בעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות בחיי היום יום שלה, היא נעשתה בריאה לחלוטין.

ביוני 2016 פרצו שוטרים ממועצת טאנג-גו לביתה ועצרו אותה ללא כל עילה חוקית. היא הועברה למרכז המעצרים וו-צ'ינג למשך 22 ימים ושוחררה בערבות של 5,000 יואן.

ב-5 במאי 2017 נעצרה שוב על ידי 4 שוטרים שכלאו אותה במרכז מעצרים. בעקבות זאת הוגש נגדה כתב אישום, היא הועמדה למשפט ונגזרו עליה בחשאי 3 שנים בכלא וקנס של 10.000 יואן. לאחר מכן הועברה למרכז המעצרים ג'או-ג'יא-די בטאנג-גו.

אחרי שערעורה נדחה הועברה גב' ליו לכלא בטיאן-ג'ין, שם נאלצה לעבוד בעבודת פרך במשך 12 שעות ביום ביחד עם 15 מתרגלות אחרות. במשך כל הזמן הזה עברה שטיפת מוח ואיומים.