(Minghui.org)

45 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-9 באוקטובר תוך כמה שעות בחארבין שבפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, תשעה ימים לפני פתיחת הקונגרס ה-19של המפלגה הקומוניסטית הסינית שיחל ב-18 באוקטובר 2017.

המתרגלים היו במעקב של המשטרה במשך חודשים, ונעצרו ביום אחד במעצר המוני וללא כל עילה חוקית.

שלושה מהמתרגלים עסקו בקציר היבול בשדה בשעה שנעצרו על ידי המשטרה. מתרגלת אחרת, גב' ג'יאנג פתחה את דלת ביתה לשוטרים לאחר שטענו שהם עובדי רשות המים המקומית ובאו לבדוק דליפה בביתה השכור. השוטרים נכנסו פנימה ועצרו אותה עם שלושה מתרגלים שביקרו בביתה באותו הזמן. אורחיה של המתרגלת שוחררו מאוחר יותר בלילה והיא נותרה במעצר. משפחתה שנערכה לחתונת בנה, נותרה בחוסר ודאות, משום שגב' ג'יאנג היא שארגנה את כל הקניות לחתונה.

שמות 45 המתרגלים שנעצרו בכתבה באנגלית בקישור למטה.