(Minghui.org)

המתרגלת אי יאן-ג'ינג מהעיר טיה-לינג נעצרה ב-21 במארס 2017 בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

משרד התביעה ומחלקת המשטרה בעיר דיאו-בינג-שאן (תחת ממשל העיר טיה-לינג) מונו לטפל במקרה של גב' אי. הם הגיעו למסקנה לאחר חקירתה שאין ראיות להאשים אותה, והודיעו למשפחתה לאסוף אותה ממעצר.

אבל גב' אי לא חזרה לביתה. משרד התביעה חזר בו מהחלטתו והנפיק צו מעצר רשמי עבורה תחת לחץ ה-PLAC (הוועדה המשפטית פוליטית של המפלגה הקומוניסטית בעיר דיאו-בינג-שאן) שאינה כלל סוכנות משפטית.

כשפנו בני המשפחה ל-PLAC לברר לגבי המקרה, אחד הבכירים צילם אותם ואיים עליהם.

גב' אי נותרה במרכז המעצרים בעיר טיה-לינג.