(Minghui.org)

מורה בת 53 מנפת שן-צ'יו בפרובינציית הה-נאן מתה בעודה מרצה גזר דין בלתי חוקי של 7 שנים בכלא בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' וואנג צווי, אלמנה מאז היותה בת 30 נעצרה ב-10 באוגוסט 2012. בתמורה לשחרורה דרשו המשטרה ומשרד התביעה 150,000 יואן, אבל לאחר שמשפחתה שילמה את הכסף גזר עליה בית הדין בכל זאת 7 שנים בכלא. בנה שכבר נרשם ללימודים בקולג' בזמן מעצרה נאלץ לוותר על חלומו ללמוד ועסק בכל מיני עבודות כדי לפרנס את עצמו.

במהלך של כשנה ארוכה במעצר במרכז המעצרים בנפת שן-צ'יו, בעודה ממתינה למשפט ומאולצת לעבודת פרך כל יום, התפתחו אצל גב' וואנג בעיות בריאות חמורות.

בסוף יולי 2013, למרות מצב בריאותה הגרוע, המשטרה כפתה על כלא הנשים בשין-שיאנג לקבל את גב' וואנג. זמן קצר לאחר מכן אובחן אצלה סרטן השד והיא עברה ניתוח. רשויות הכלא סירבו לשחרר אותה לאחר מכן בערבות לטיפול רפואי, כמקובל במקרים כאלה.

ב-21 בדצמבר 2016 גב' וואנג מתה בכלא. זמן קצר לאחר מכן הורו הרשויות לשרוף את גופתה, מבלי להתחשב ברצון המשפחה לקחת את גופתה לעיר מגוריה.

גם בעבר, טרם מעצרה האחרון, נעצרה גב' וואנג פעמים רבות בשל אמונתה.