(Minghui.org)

במשך 18 שנים נרדף הפאלון גונג בסין. חלק מהשוטרים לומד בהדרגה את האמת והם מתחילים כיום לתמוך במתרגלים. להלן שני סיפורים שנמסרו לאתר מינג-הווי לאחרונה. אחד מקורא בפרובינציית היי-לונג-גי'אנג והשני מקורא בפרובינציית שאן-דונג.

הפצת לוחות שנה של מינג-הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג

אחר הצהריים אחד יצאתי להפיץ בחוץ 12 לוחות שנה של מינג-הווי. הם הכילו מידע בסיסי על הפאלון גונג ועוצבו היטב. אנשים אהבו אותם מאוד, במיוחד עם התקרב ראש השנה הסינית החדשה. תוך דקות ספורות חילקתי 9 מלוחות השנה ו-3 אנשים הסכימו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית. סיפרתי להם איך המשטר מתייחס באופן גרוע לאזרחים הסינים, ובכלל זה למתרגלי פאלון גונג.

הדף הראשון בלוח השנה של מינג-הווי ל-2017

חציתי כביש כדי להיכנס למינימרקט כאשר אדם אחד עצר אותי. ברכתי אותו ונתתי לו לוח שנה.

הוא שאל אותי בעודו מחזיקה בלוח השנה: "את יודעת מי אני?"

עניתי: "לא, אני לא חושבת שנפגשנו בעבר".

"אבל אני יודע מי את. את מתרגלת פאלון גונג נכון?", הוא המשיך.

עניתי לו בחיוב כשאני תוהה מה הוא מתכוון לעשות.

הוא אמר: "הי, כל כך רבים מכם נמצאים בחוץ ברחוב, אנשי סיור רבים גם הועברו לכאן", כשהוא רומז לי שהוא שוטר. "למעשה אם נעצור אחד מכם נתוגמל ב-1,000 יואן".

כשהבחנתי שדבריו אינם עוינים, אמרתי לו: "אפשר להבחין שאתה אדם טוב. אתה לא תעשה דבר טיפשי כל כך ותסגיר אנשים חפים מפשע, נכון?"

הוא לא ענה, אבל שאל מה נותר לי עוד בתיק. מסרתי לו תקליטור המכיל מידע על הפאלון גונג. הוא לא הרפה ואמר שראה עוד 2 לוחות שנה של מינג-הווי בתיק שלי.

נתתי לו את לוחות השנה. הוא קיבל אותם ודחק בי לעזוב את המקום. לא הייתי בטוחה למה הוא התכוון, כך שרציתי להישאר ולספר לו עוד עובדות על הפאלון גונג.

כשראה שאני לא זזה, הוא הפך חסר סבלנות ובקול נמוך יותר אמר: "עוד אנשים מגיעים", כשהוא מתכוון לשוטרים חשאיים. "אם הם לא ימצאו חומרים (הקשורים לפאלון גונג) בתיק שלך, הם לא יוכלו לעשות לך דבר. כדאי שתלכי מפה עכשיו".

הודיתי לו ועזבתי במהירות את המקום. הבנתי שהוא כבר הבין את האמת על הפאלון גונג ושהוא יבורך על מאמציו לעזור למתרגלים.

"אתן יכולות לתלות פה את השלט" – סיפור מפרובינציית שאן-דונג

באחד הימים בשנה שעברה יצאתי עם מתרגלת נוספת לתלות שלטים עליהם היה כתוב: "פאלון דאפא הוא נהדר" "העמידו לדין צדק את ג'יאנג דזה-מין בשל רדיפת הפאלון גונג".

אחד הגשרים מעל הדרך המהירה נראה מקום טוב לתלות עליו שלט. ראינו שני אנשים בשנות ה-20 יושבים בקצה האחד של הגשר כשהם דגים, אבל התעלמנו מהם. הוצאנו שלט בכוונה לתלות אותו.

שני האנשים הפסיקו לדוג והתקרבו אלינו. הבחנתי שהם שוטרים. אחד מהם ראה מה יש לנו ביד, המשיך ללכת ועבר אותנו מבלי לומר דבר. השוטר השני עצר והביט בנו בשקט. ניגשתי אליו בתקווה להסביר לו על הפאלון גונג.

הוא נופף בידו אליי ואמר: "זה בסדר, אתן יכולות לתלות פה את השלט".

החלטתי לפתוח איתם בשיחה בכל מקרה. אחרי ששמעו איך המפלגה הקומוניסטית רדפה את הפאלון גונג באכזריות כזאת והפיצה תעמולת שנאה, שניהם החליטו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית וארגוניה. אחד היה חבר המפלגה והשני הצטרף בזמנו לליגת הנוער.

אני והמתרגלת שאיתי התרגשנו מאוד מהחוויה הזאת. סינים רבים התנתקו מהתעמולה של המפלגה הקומוניסטית, כך שעלינו לעשות את מיטבנו להציל עוד אנשים.