(Minghui.org)

ב-26 באוקטובר 2017 ערכו מתרגלי פאלון גונג בסן פרנציסקו עצרת מול הקונסוליה הסינית, במחאה על מעצרו של המתרגל גונג פי-צ'י ולפחות עוד 20 מתרגלים נוספים בצ'ינג-דאו שבפרובינציית שאן-דונג.

שלט בעצרת עליו כתוב: "שחררו לאלתר את מתרגלי פאלון גונג הכלואים"

העצרת בסן פרנציסקו ב-26 באוקטובר 2017 קראה לשחרר מתרגלי פאלון גונג כלואים

שלט עם חלק משמות המתרגלים שנעצרו

גונג פי-צ'י בן 62, קולונל בצבא שפרש לגמלאות נעצר עם אשתו ב-16 באוקטובר. המשטרה פרצה לביתם בפרובינציית שאן-דונג והחרימה 150,000 יואן במזומן, כמו גם מחשב וחפצים אישיים.

אשתו שוחררה למחרת היום, אבל גונג מוחזק עדיין במרכז המעצרים פו-דונג בפרובינציה.

בתו, גונג שיאו-יאן, היא תושבת אזור המפרץ. היא שיתפה בעצרת את סיפורם של הוריה.

קולונל גונג ואשתו החלו לתרגל פאלון גונג ב-1995. אחרי שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999, המשטרה המקומית נהגה להטריד אותם לעתים קרובות.

האב הכלוא, קולונל גונג פי-צ'י

"אמי נעצרה פעמים רבות", אמרה שיאו-יאן. "גדלתי בתוך פחד. במאי 2005 נגזרו עליה 5 שנים ואבי היה כלוא במרכז לשטיפת מוח בצ'ינג-דאו למשך שנה. כפו עליו לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג.

"בתוך המרכז לשטיפת מוח הוא עונה ושיערו האפיר. הוא לא יכול היה ללכת בעצמו ואיבריו הפנימיים נהרסו מהמכות שקיבל".

היא תיארה גם את סבלם של בני משפחתה, כולם מתרגלי פאלון גונג.

"השכן שלי מר ג'ואו סונג-טאו שעזר לי בשיעורי הבית, היה בתרדמת במשך 3 ימים אחרי שהוכה במרכז מעצרים. הוא מת זמן קצר אחרי שהתעורר. אשתו הייתה גם כן כלואה שם. היא נעלמה ואנשים אבדו עמה קשר".

"אמה של שכנה נוספת שלי, גב' יאנג ג'ן, הייתה כלואה ביחד עם אמי ב-2005. היא שוב נעצרה לאחרונה ועדיין כלואה".

גונג שיאו-יאן מדברת בעצרת

"הרבה אנשים חפים מפשע שאפילו לא תרגלו פאלון גונג נפגעו ממדיניות הרדיפה. אני עדיין זוכרת את חבריה לעבודה של אמי ואת המעסיק שלה שעברו גם הם הטרדות. הממונה עליה היה צריך לשלם קנסות.

"כמה שוטרי אכיפת החוק חשו אשמים. גם הם לא רצו לבצע את מדיניות הרדיפה, אבל לא הייתה להם ברירה. כשאמי נעצרה ב-2005 היו כמה שוטרים שהתנצלו בפניי בשקט".

עוד שלושה מתרגלים נוספים דיברו בעצרת, כשהם קוראים לעזור להציל את בני משפחותיהם הכלואים בסין.

הוריה של יאו יואן-יינג, יאו גואו-פו וליאנג שין נעצרו לפני שנתיים ועדיין כלואים בפרובינציית הה-נאן.

מנג הונג בת 77, אמה של לי שואה-סונג כלואה בכלא הנשים בפרובינציית היילונג-ג'יאנג כבר 7 שנים.

הון באו-צ'ין חברתה של צ'ן ג'ן-בו כלואה מאז מארס 2015 בצ'ינג-דאו. בינואר 2017 נגזרו עליה 18 חודשים בכלא.

באתר מינג-הווי דווח שברחבי סין התנהלו מעצרים נרחבים של מתרגלי פאלון לקראת הקונגרס הלאומי ה-19 של המפלגה הקומוניסטית שהתקיים באוקטובר.

המשתתפים בעצרת פנו בקריאה למשטר הסיני לשחרר לאלתר את כל המתרגלים האלה.