(Minghui.org)

גב' וואנג לי-יון נעצרה ב-18 במאי 2017 בביתה שבעיר רווי-אן משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. היא נלקחה למרכז המעצרים בעיר ונחקרה על ידי שוטר וסוכני "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני).

היא סירבה לחתום על ההצהרה בה היא מוותרת על אמונתה ואמרה לחוקריה שאין שום חוק בסין הרואה בתרגול פאלון גונג פשע. היא דחקה בהם לשחרר אותה ללא כל תנאי. המשטרה וסוכני "משרד 610" לא הרפו, ולחצו על משפחתה לוותר על זכותם החוקית לשכור עורך דין עבורה. הם הבטיחו שאם יוותרו על שכירת עו"ד, ואם היא לא תדבר במהלך המשפט, היא תקבל מאסר על תנאי, ואם לא – אז התוצאות יהיו חמורות.

בני משפחתה האמינו לסוכני "משרד 610" ולא שכרו עורך דין לייצג אותה במשפט.

גב' וואנג הופיעה בשימוע בית הדין ב-11 באוגוסט 2017. חצי שעה לאחר מכן הוכרז פסק דין "אשמה". השופט גזר את דינה לשנה בכלא, עם דחייה של ביצוע גזר הדין בשנה. כמו כן היא נקנסה ב-10,000 יואן.

ב-15 באוגוסט נשלחה גב' וואנג לביתה.

לפני מעצרה האחרון גב' וואנג נעצרה גב' וואנג ב-2014 והייתה במעצר במשך יותר מחודשיים עד ששוחררה בערבות. באפריל 2015 היא זומנה לבית דין על ידי שופט כשהיא כפותה באזיקים והערבות שלה בוטלה. גב' וואנג ברחה וחיה רחוק מביתה במשך 6 חודשים כדי להתחמק ממעצר.

למאמר קודם: Zhejiang Woman Arrested Again for Her Faith