(Minghui.org)

על-פי החוקה הסינית תרגול בפאלון גונג הוא פעולה חוקית ומתרגלי השיטה לא צריכים להיעצר או להיכלא על כך.

חמישה מתרגלים מנפת ג'יאן-לי בהוביי הושמו במעצר למשך יותר מ-40 יום. הם נעצרו ב-20 בספטמבר 2017, בבתיהם נערכו חיפושים וביזה וחפציהם האישיים – הכוללים מחשבים ומדפסות – הוחרמו.

משפחות המתרגלים ניסו ליצור קשר עם המחלקות הרלוונטיות כדי שישחררו אותם, אך ללא הצלחה. ב-31 באוקטובר שכרה משפחתו של מר לי דא-יאו עורך דין עבורו. משפחותיהם של מר הה צ'נג ומר וואנג שנג-גווי שכרו עורך דין שיגן על שניהם. שני עורכי הדין מילאו בשם לקוחותיהם את המסמכים הנדרשים למשרד התביעה בנפה.

עורך הדין של מר לי בן ה-65 ביקש 3 פעמים לבקר את לקוחו עד שאפשרו לו. בעבר, אחרי שהדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין יזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-199, כלאו את מר לי במחנה עבודה בכפייה למשך שנה, ובכלא – למשך שלוש שנים.

עורך הדין השני נפגש עם מר וואנג במרכז המעצרים. מר וואנג אמר לעורך הדין שהוא חש ברע והתעלף בשירותים.

עורך הדין לא הצליח להיפגש עם מר הה במרכז המעצרים. הוא פנה בעניין למחלקת המשטרה בנפה, לתחנת משטרת רונג-צ'נג, לוועדת השכונה של הקהילה המקומית ולוועדה הפוליטית משפטית . בסופו של דבר התברר לו שמר הה הועבר למרכז באן-צ'יאו לשטיפת מוח.

המתרגל הרביעי מבין החמישה, מר לי לה-צ'נג, מוחזק גם הוא במרכז הזה לשטיפת מוח. לא ברור היכן עצור המתרגל החמישי מר ג'ו צ'ון-שינג.