(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג יאן יו-ג'ן נעצרה על ידי המשטרה כשניגשה לבקר את שכנה המשותק – מתרגל אף הוא – הגר באותו בניין. היא נעצרה למשך 15 יום על ידי שוטרי חרש שהתמקמו בביתו.

השכן, מתרגל הפאלון גונג לי צ'ינג בן 70 משותק בחלק מגופו אחרי שבץ. הוא גר בקומה ה-4 בבניין.

שוטרי מועצת מחלקת המשטרה בעיר דא-צ'ינג הגיעו לדירתו ב-21 בספטמבר 2017 אחר הצהריים ולקחו אותו לתחנת המשטרה. הוא שוחרר על תנאי בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר, מלוּוֶה בסוכנים שהתמקמו בביתו.

גב' יאן הגרה בקומה השישית באה לבקר אותו למחרת היום. השוטרים מיהרו לעצור אותה וערכו חיפוש וביזה בדירתה.

גב' יאן ביקשה מהשוטרים להזדהות. אחד מהם הראה לה את תעודת הזיהוי שלו. השוטר השני סירב תחילה אבל בסופו של דבר הסכים.

השוטרים לקחו את גב' יאן למחלקת המשטרה במועצת צ'נג-פנג, שם ביקשו ממנה לחתום על צו מעצר שלא היה חתום על ידי המשטרה. היא כמובן סירבה.

גב' יאן נעצרה שלא כחוק למשך 15 יום.