(Minghui.org)

גב' צ'ן בת 66 מהעיר ג'י-לין נעצרה ב-18 באוקטובר 2017 , יום פתיחת הקונגרס ה-19 של המפלגה הקומוניסטית בבייג'ינג. כשבתה הגיעה לתחנת משטרה מקומית לברר לגבי אמה, נעצרה והושמה בכלוב למשך שעתיים.

גב' צ'ן הייתה על כוֶונֶת המשטרה המקומית במהלך ימי הקונגרס מחשש שמא תיסע לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

מפקד תחנת משטרת נאן-ג'ינג-ג'יה ועמו 6 שוטרים הגיעו לעצור את גב' צ'ן בביתה ללא כל צו מעצר. הם אמרו לבעלה שהם יחזיקו אותה במעצר עד שהקונגרס יסתיים. בעלה היה בטראומה ושיערו האפיר בן לילה.

ב-21 באוקטובר הלכה בתה של גב' צ'ן לבקר אותה במרכז המעצרים של העיר והבחינה שאמה סחוטה לחלוטין מעייפות. היא פנתה לאחר מכן לתחנת המשטרה המקומית וניסתה לברר לגבי המקרה של אמה. נאמר לה שהמשפחה צריכה להתכונן לכך שעל האם תוטל תקופת מאסר בכלא.

הבת לא יכלה להבין כיצד הפרה אמה חוק כלשהו בכך שניסתה להיות אישה טובה החיה על-פי עקרונות הפאלון גונג: אמת-חמלה-סובלנות. היא חזרה לתחנה המשטרה למחרת היום וביקשה להציג בפניה צו מעצר או חיפוש הקשור למקרה של אמה, אך לא נענתה.

מפקד התחנה יצא ממשרדו ואמר לבתה של גב' צ'ן: "עצרתי את אמך מפני שהיא הפרה את החוק". הבת דרשה שוב להראות לה צוו מעצר והמפקד ענה: "אין לי צו מעצר או חיפוש, אבל עצרתי את אמך" הוא הוסיף :"נכון, הפרתי את החוק, נראה אותך מעזה להגיש נגדי תביעה".

הבת ביקשה ממנו לחזור על דבריו. הוא עשה זאת והיא הוציאה את הטלפון הנייד שלה להקליט הכול. המפקד איים לעצור אותה.

אחד השוטרים החל לצלם את בתה של גב' צ'ן בווידיאו, בה בעת שהמפקד בעזרת כמה שוטרים חטפו מידה את הטלפון. במהלך המאבק נחבלה זרועה הימנית של הבת.

השוטרים דחפו אותה לתוך כלוב ואיימו לעצור אותה ביחד עם אמה. הם טענו גם שהם רק עמדו ב"מכסה" של עוד מתרגלת אחת.

הבת הוצאה מהכלוב רק לאחר שעתיים. השוטרים החזירו לה את הטלפון שלה וכפו עליה למחוק את ההקלטה של דברי המפקד ואז שחררו אותה.

כשהאם, גב' צ'ן, תרגלה פעם אחת את תרגילי השיטה במרכז המעצרים, איימו עליה הסוהרים שאם לא תפסיק, ישללו ממנה ומהאסירות בתאה את השימוש בשירותים.