(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג סון מין מפרובינציית ליאו-נינג נעצרה בשל אמונתה ביוני 2016, וביולי 2017 הטילו עליה 7 שנות מאסר. כשהוכנסה, למעצר היא הייתה במצב בריאות טוב, אך זמן קצר לאחר שנכנסה לכלא הנשים בליאו-נינג, סוהרים צלצלו לאביה ואמרו לו שיש לה כמה מחלות רציניות ושהיא על סף מוות, ודרשו ממנו לשלם עבור הטיפול הרפואי.

מונעים מהאב לראות את הבת

אחרי שבית הדין הטיל על גב' סון ביולי השנה גזר דין למאסר, היא ערערה בבית דין הביניים בעיר אן-שאן, אבל חודש לאחר מכן ערעורה נדחה. בית הדין לא יידע את המשפחה בהחלטה, כך שלאביה נודע על המצב רק בתחילת ספטמבר.

הוא פנה לשופט בית הדין לקבל עותק של ההחלטה, אחרת לא יוכל לקבל אישור לבקר אותה במרכז המעצרים. השופט סירב להיפגש איתו באומרו שגב' סון לא קיבלה עדיין את פסק הדין בכתב. באופן זה נמנע מהאב לבקר את בתו במשך חודש שלם בהיותה עצורה במרכז המעצרים טרם העברתה לכלא.

ימים ספורים אחרי שהועברה לכלא נכנסה למצב קריטי

ב-10 באוקטובר הועברה גב' סון לכלא הנשים בליאו-נינג. 3 ימים לאחר מכן צלצלו הסוהרים לאביה של גב' סון אבל הוא לא היה בבית. ב-18 באוקטובר הם שוב צלצלו אליו לדרוש תשלום עבור הטיפול הרפואי בה.

לאחר שהאב סירב לשלם להם כסף, הגיעו שני סוהרים ב-31 באוקטובר לבית המשפחה וסיפרו להם שלגב' סון יש מחלות רצינות אחדות, שעלולות לגרום למותה אם לא תקבל טיפול רפואי מיידי. הם ניסו להחתים את האב על מסמך כלשהו, אבל הוא סירב להיענות מבלי לראות את בתו בעצמו. הסוהרים אמרו שהוא יצטרך להמתין לטלפון מצדם מפני ששער הכניסה הראשי של הכלא עובר תיקונים. אביה לא ראה אותה מאז מעצרה ביוני 2016.