(Minghui.org)

לאחרונה, הרבה מאמרים של שיתוף התנסויות עוסקים בנושא של מתאמי פאלון דאפא. לא שימשתי כמתאם בעצמי, ובכל זאת אני מעוניין להציג את הבנתי עבור עמיתיי המטפחים והמתאמים.

תפקיד המתאמים

בחברה עסקית או בארגון, המתאם אחראי לארגן יחדיו כמה אלמנטים של מערכת מורכבת, למשל: תכנון, ארגון והוצאה לפועל של אירועים, כדי להבטיח שהמטרה תושג בצורה יעילה.

לגבי מתאמי דאפא, עליהם ליצור עבור המטפחים סביבה הרמונית כדי לעזור למאסטר בתהליך תיקון הפא. מרבית הפרויקטים של הדאפא זקוקים למתאמים. פרויקט כזה דומה לחברה עסקית, וככזה הוא זקוק למתאמים כדי למצוא את האנשים המתאימים, לפזר את המטלות, ולעקוב אחר ההתקדמות.

מצב ייחודי

מטפחי דאפא מתנדבים לעבוד בפרויקטים של הדאפא במטרה להציל ישויות חיות. זה מצב שונה מאנשים רגילים המחפשים תעסוקה לשם פרנסה. גיליתי שיש מתאמים המנצלים את המטפחים למען המטרות הפרטיות שלהם ושוכחים לפעמים שמתרגלים הם מתנדבים.

יש מתאמים שפיתחו החזקה, וחושבים שהם נמצאים ברמה גבוהה יותר מאשר שאר המתרגלים כי יש להם תפקיד מנהיגותי. אני מאמין שזו התערבותם של הכוחות הישנים המפריעים בתיקון הפא.

המאסטר אמר (מתוך “Unimpeded”, "הונג יין 2", תרגום זמני, לא רשמי):

"נתיבי הטיפוח שונים אבל כולם בתוך הדאפא"

התיאום מהווה חלק מתהליך הטיפוח שתוכנן עבור המתאמים האלו.

מתרגל עשוי להיות בוס, מורה, תלמיד, חקלאי או פועל. נתיבי הטיפוח שלהם יהיו שונים, אך כמו כולם יהיה עליהם לטפח את הלב.

לכבד את המאסטר ואת הפא

אין על המתאמים להסתכל על המטפחים מלמעלה ולהתנשא מעליהם.

לא משנה מה המתאם השיג, המאסטר עשה הרבה יותר בממדים אחרים. לפי הבנתי, המתאם לא יכול לתכנן את מסלול הטיפוח של מתרגל אחר.

באחד המאמרים באתר מינג-הווי המחבר כתב שהתנהגותו הבלתי הולמת של המתאם המקומי גרמה להוריו להפסיק לתרגל פאלון דאפא. אם זה נכון, אז ההבנה שלי היא שהמתאם ביצע חטא גדול נגד הדאפא ועליו להיות אחראי לכך.

שיקוף על מצב הטיפוח באזור

לפי הבנתי, כאשר למתאם יש בעיות בהתנהגותו והוא לא פועל לפי הפא, זה יכול לשקף בעיה נרחבת יותר של טיפוח בכל האזור ההוא. אם המתרגלים המקומיים יהיו בעלי מחשבות נכונות ויתמידו בטיפוח, הסביבה הנכונה תחזיר את המתאם לדרך הנכונה.

גם מתאמים וגם אלו שאינם מתאמים, כולנו תלמידי המאסטר וישויות חיות ממתינות להצלה. המטפחים חייבים להתחשב אלו באלו, ולשתף פעולה כדי לסייע למאסטר בתהליך תיקון הפא.

כל האמור למעלה הוא ההבנה שלי לגבי מתאמים. אנא הצביעו על כול מה שאינו הולם.