(Minghui.org)

מתרגלת תושבת העיר וו-האן מתה חודשיים אחרי שנעצרה. הרשויות המקומיות שרפו מיד את גופתה מבלי לערוך ניתוח שלאחר המוות.

גב' ג'ואו ג'ין-מיי נעצרה ב-6 באוקטובר 2016 כששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

למשפחתה לא נמסרה מעולם הודעה על מעצרה או היכן היא עצורה. הם בדקו בכל תחנות המשטרה ומרכזי המעצרים אך נאמר להם שאף אחד אינו יודע היכן היא.

כחודשיים לאחר מעצרה קיבלה המשפחה הודעה טלפונית מתחנת משטרת דזי-יאנג, להגיע לזהות את גופתה של גב' ג'ואו בחדר המתים המקומי.

המשפחה אכן אימתה שזו היא וציינה שהיה סימן על גלגלתה המתאים להליך ניתוחי. המשטרה טענה שהיא סבלה משבץ ונותחה כדי להקל על התסמינים שאובחנו אצלה. אולם הם לא אמתו רישומים רפואיים או דו"ח נתיחה שלאחר המוות כדי להראות למשפחה.

המשפחה ניסתה להתעקש שייקבע גורם מותה של גב' ג'ואו, אבל הם וויתרו על כך אחרי איומים חוזרים ונשנים מצד המשטרה.