(Minghui.org)

המתרגלת ג'אנג גואו-הואה נעצרה בעיר דה-יאנג ב-5 בספטמבר 2017 בשל תרגול בפאלון גונג. שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין. המשטרה ניסתה להאשים אותה בהאשמות שווא ושללה ממנה את הזכות לייעוץ משפטי. בסופו של דבר היא שוחררה על ידי התובע עקב מעצר בלתי חוקי.

השוטרים ערכו בביתה חיפוש וביזה מבלי שהייתה נוכחת במקום והחרימו חפצים אישיים ללא כל צו חיפוש. הם גם לא רשמו את החפצים שהחרימו.

3 שבועות אחרי מעצרה ניסה עורך דינה של גב' ג'אנג לבקר אותה במרכז המעצרים בו הוחזקה, אבל לא אפשרו לו זאת. הוא איים להגיש כתב אישום נגד הרשויות ולבסוף קיבל רשות לבקר את לקוחתו.

בבוקר ה-11 באוקטובר כשביקר במרכז המעצרים דה-יאנג נודע לו שהמשטרה הגישה כבר כתב אישום נגד גב' ג'אנג במשרד התביעה שבמועצת ג'ינג-יאנג. הם האשימו אותה ב"סיכון הביטחון הלאומי". עורך הדין מיהר למחלקת המשטרה של מועצת ג'ינג-יאנג לדון בעניין אבל לא אפשרו לו להיפגש עם הנוגעים בדבר.

עוד באותו אחר הצהריים מסר עורך הדין למשרד התביעה בקשה לשלילת המעצר. גב' ג'אנג שוחררה ב-12 באוקטובר אחרי 37 ימי מעצר בלתי חוקיים. לא הוגש נגדה כל כתב אישום.